Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 klas I-III i nagrody ufundowane przez absolwentów II LO!

21 czerwca 2024r. odbyło się spotkanie społeczności II LO podsumowujące pracę w bieżącym roku. Uroczystość miała wyjątkowy, niepowtarzalny charakter. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Pani Dyrektor Monika Maluha przywitała szczególnego gościa – przedstawiciela absolwentów Pana Michała Tybulczyka, podziękowała mu za ufundowanie nagród pieniężnych dla najlepszych uczniów klas o profilu matematycznym, wszystkim zaś za zaangażowanie i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców, który przypomniał uczniom, jak ważne w nauce, wypoczynku – w życiu jest określanie celów.

Pani Dyrektor przeszła do wręczania nagród dla uczniów z najwyższymi średnimi ocen, zaczęła od ufundowanych przez absolwentów II LO dla uczniów klas matematycznych: Maksymiliana Mizerskiego z kl. 1A, Karola Budzyńskiego z kl. 2A i Łukasza Kulika z kl. 3A. Pan Michał Tybulczyk, wypowiadając się w imieniu swoich koleżanek i kolegów, którzy opuścili mury II LO w 2004r. jako uczniowie klasy 4A matematyczno-fizycznej – Pani Małgorzaty Antoniuk, Pana Kamila Grunera, Pani Anny Kaniewskiej, Pana Stanisława Kowalskiego, Pana Krzysztofa Łukaszuka, Pana Adama Mazura, Pana Pawła Mroza i Pana Dominika Panasa – przypomniał obecnym, jak ważne są marzenia, wiara w siebie i konsekwentne dążenie do celu. Wypowiedź absolwenta szkoły w tej sytuacji zyskała poruszający wydźwięk – obudziła nadzieję, że młodzi ludzie, do których były kierowane jego słowa, powędrują tą sama drogą.

Pani Dyrektor wręczyła uczniom klas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 2A, 2B, 2C, 2D, 2G, 2H, 1B, 1F, 1H świadectwa z wyróżnieniem połączone ze Stypendiami Dyrektora Szkoły, gratulując przybyłym na uroczystość rodzicom, Stypendia Dyrektora Szkoły za osiągnięcia sportowe, nagrodziła również uczniów za 100% frekwencję na lekcjach oraz Justynę Kwiatkowską z kl. 2D za reprezentowanie szkoły w międzynarodowych konkursach anglojęzycznych i udział w międzynarodowej debacie ekologicznej. Stypendium Rady Rodziców otrzymali uczniowie za aktywną działalność w szkolnym zespole wokalno-instrumentalnym EARonic, wyróżniono też recytatorów, którzy reprezentowali szkołę w uroczystościach szkolnych i miejskich, a także uczniów zaangażowanych w działania szkolnego klubu wolontariusza ”2LO Pomaga”.

Po hymnie szkoły zakończono uroczystość, nad której przebiegiem czuwał Pan Maciej Maciąg.

Zobacz więcej w galerii zdjęć…