eTwinning – biologia!

W II semestrze w klasie 2D wspólnie z uczniami zrealizowaliśmy zajęcia w ramach projektu: “Digital science class”. Zajęcia były realizowane jako program eTwinningu.

eTwinning to nazwa jednego z programów Unii Europejskiej, którego celem jest umożliwienie internetowego kontaktu między szkołami z wielu państw europejskich (także spoza UE), aby nauczyciele i uczniowie realizowali międzynarodowe i wewnątrzkrajowe projekty międzyszkolne.

Uczniowie wykorzystywali interaktywne pomoce naukowe dostępne na stronach internetowych by przyswoić materiał realizowany na zajęciach.

Z pomocą sztucznej inteligencji uczniowie zaprojektowali logo, które miało odwzorować graficznie zamysł projektu.

Dopiero zaczynamy przygodę z eTwinningiem, ale zamierzamy kontynuować współpracę z różnymi placówkami oświatowymi w kolejnych latach.