Wydawanie świadectw maturalnych – 9 lipca 2024r., godz. 9.00 – 11.00

Wydawanie świadectw maturalnych odbędzie się 9 lipca 2024r. w godzinach 9.00 – 11.00 według harmonogramu:

– sala 5 – 4A, 4B;

– sala 6 – 4C, 4D;

– sala 7 – 4E, 4F.