Już od najbliższego poniedziałku 31 maja będzie obowiązywał nowy plan lekcji. Plan jest dostępny na naszej stronie. Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Nasze propozycje 

 

 

       

        Profil klasy

Rozszerzenia

Dodatkowy przedmiot w rekrutacji

    A

     Matematyczno-           informatyczna

           Matematyka

           Informatyka

     J. angielski

    B

      Biologiczno -               chemiczna

             Biologia

             Chemia

        Biologia

   

    C

 

      Językowa

           Język polski

         Język angielski

       Język obcy II /do                    wyboru

 

 Drugi język obcy

    D

    Humanistyczna

           Język polski

                 Wos

           WOS

    E

      Menadżerska

           Matematyka

             Geografia

       Geografia

   

    F

       

        Europejska

             Geografia

        Język angielski

       

       Geografia

 

II Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Zamościu również włączyło się w akcję na rzecz osób ze spektrum autyzmu w ramach #challangeniebieskiemotyle2021. Celem tego działania zainicjowanego przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła w Jarosławiu jest poszerzenie wiedzy na temat autyzmu a także przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.
Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu za nominację. Przyjęliśmy wyzwanie.
Jak przekazać taką iskierkę przyjaźni?
To bardzo proste.
Wystarczy:
1. Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy osób mundurowych).
2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg własnej inwencji twórczej.
3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać na adres motyle2021@soswjaroslaw „taniec motyla”.
4. Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.

Na wykonanie zadania mieliśmy 48 godzin.

001 002 3

W roku szkolnym 2020/2021 pierwsze miejsce w konkursie i tytuł „Najlepszej klasy II LO” uzyskała klasa humanistyczna -  2dg. Jej uczniowieosiągnęli największą liczbę wypożyczeń wśród klas I i II, wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Baraniecką wzięli udział w projekcie bibliotecznym „Z historią za pan brat”  oraz w akcjach „Światełko pamięci” i „105 lat II LO”.

Gratuluję :)  E. Łaszcz

Zakończyła się akcja zapalania wirtualnych zniczy na grobach nauczycieli II LO w Zamościu zorganizowana w związku z rocznicą powstania szkoły. Wzięły w niej udział klasy: 1a, 1c, 2bg oraz 2dg.

105-lecie

Młodzież podczas godzin z wychowawcami mogła zapoznać się z prezentacją promującą książki o szkole oraz materiały jubileuszowe z 2016r. Następnie uczniowie, wykorzystując linki do 30 stron, zapalili znicze na grobach 22 nauczycieli na Cmentarzu Parafii Katedralnej oraz 8 na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu. Łącznie zapłonęło 215światełek.

Dziękuję za udział :) Elżbieta Łaszcz

W zakładce plan lekcji dostępny jest już nowy plan, który będzie obowiązywał od 17 maja 2021r. 

Drodzy Uczniowie!

 Od poniedziałku zapraszamy Was do szkoły. Nareszcie po kilku miesiącach będziecie mogli zasiąść w ławkach szkolnych i bezpośrednio spotkać się z rówieśnikami i nauczycielami.

 Wiem, że jesteście pełni obaw, jak będą wyglądać te pierwsze dni i tygodnie. Opracowaliśmy zasady nauki hybrydowej, które ukierunkują naszą współpracę w najbliższym czasie.
 Wszyscy tęsknimy za normalnością! Wiemy, ile problemów emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych przyniósł czas pandemii. W tej nowej sytuacji kluczowe jest, abyśmy się wspierali. Zależy nam przede wszystkim na odbudowaniu relacji i
integracji grup klasowych.

 Mogę Was uspokoić: przez najbliższe dwa tygodnie nauczyciele II LO nie będą planować kartkówek i dłuższych sprawdzianów. Nie chcemy Was rozliczać z efektów nauki zdalnej. Na to przyjdzie czas w latach następnych .

 W najbliższym czasie będziecie pracować na lekcjach nad nowymi zagadnieniami, nadrabiać w miarę możliwości zaległości. Mamy świadomość, że nie wszystko można uzupełnić w ciągu miesiąca, a zapisy podstawy programowej mówią, że należy ją realizować zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów.
 W ciągu najbliższych dwóch tygodni każda klasa będzie podzielona na dwie grupy, jedna przyjdzie na lekcje do szkoły, druga w tym czasie równolegle będzie uczyć się zdalnie. Klasyfikacja roczna, ze względu na specyficzną tegoroczną sytuację związaną z pandemią, będzie uwzględniać oceny semestralne, dotychczas wystawione oceny cząstkowe oraz zaangażowanie ucznia w czasie nauki hybrydowej /17-28 maja/ i stacjonarnej /od 31 maja/.

                                      dn. 12 maja 2021 r.                         Beata Chmura – Dyrektor II LO w Zamościu

  1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń, nie może przyjść na lekcje , jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam/a jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Wszyscy wchodzący do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce. Dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły oraz w salach lekcyjnych.
  4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie lekarskie.
  5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej  szkoły w przestrzeni wspólnej.
  6. Uczniowie mogą zdjąć maseczki po wejściu do sali lekcyjnej. Uczeń ma obowiązek ponownie założyć maseczkę kiedy:

          - podchodzi do niego nauczyciel

          - wychodzi z Sali. 

        7. Uczniowi mają zajęcia w jednej sali lekcyjnej , z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego