ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! – finał programu.

Informujemy, że zakończyła się XII Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół “ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”. Wzięło w niej udział 1198 placówek z całej Polski! Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców udało się uzbierać aż 162 tony zużytych baterii oraz ponad dwie tony zużytych telefonów! Przekazane materiały trafiły do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A., gdzie zostały poddane procesom recyklingu i odzysku.

Poprzez selektywną zbiórkę odpadów uczniowie i pracownicy naszej Placówki przyczynili się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zdobywając specjalne wyróżnienie za zebranie 664 kg baterii (18 miejsce w kategorii dużych szkół) oraz 22 kg zużytych telefonów (14 miejsce). Zgodnie z regulaminem konkursu otrzymaliśmy karty podarunkowe na łączną kwotę 650 zł, która będzie wykorzystana zakup materiałów do bardziej urozmaiconej i efektywnej edukacji.

Wszystkim uczestnikom zaangażowanym w zbiórkę wybranych odpadów serdecznie dziękujemy.