Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii 2024

Nasza szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2024.

Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii to zestawienie szkół, w których uczniowie ukończyli projekty społeczne w ramach praktycznej Olimpiady Zwolnieni z Teorii w roku szkolnym 2023/24. Szkoła znalazła się w Rankingu, co oznacza, że wspieramy młodzież w tworzeniu własnych inicjatyw i zdobywaniu kompetencji przyszłości.

Projekty społeczne w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii są realizowane przez zespoły uczniów i uczennic. Uczestnicy Olimpiady współpracują, poszukując rozwiązań realnych problemów społecznych. Na drodze współpracy młodzież buduje projekt społeczny od postaw: planuje działania, pozyskuje partnerów i sponsorów projektu, a następnie wdraża projekt w życie.

Podczas realizacji projektu uczniowie nabywają ważne kompetencje, takie jak umiejętność zarządzania projektami i umiejętność pracy w grupie. Projekt społeczny bezpośrednio pomógł beneficjentom ich działań. Zdobywając umiejętności cenione na rynku pracy, młodzież jednocześnie pomagała ludziom w swoim otoczeniu.

Po ukończeniu projektu młodzież z naszej szkoły uzyskała tytuł finalistów Olimpiady Zwolnieni z Teorii i międzynarodowe certyfikaty z zarządzania projektami wydane przez PMI ATP.