ARS, czyli jak dbać o miłość?

Za zrozumieniem podąża możliwość przejścia do świadomego działania!

Kolejna grupa młodzieży naszej szkoły (klasy II c i II e), miała możliwość uczestniczenia w zajęciach, w ramach programu profilaktycznego “ARS, czyli jak dbać o miłość”:

– zobacz film – Zaburzenia psychiczne u dzieci z FAS;

– zobacz film – Objawy FAS.

Polecamy zainteresowanie się tematem – warto.

Wszyscy wiemy jak trudno rozmawiać z młodzieżą o alkoholu czy narkotykach. Przekonać, że picie alkoholu czy palenie papierosów może negatywnie wpływać na zdrowie nie tylko ich, ale również na zdrowie ich dzieci, o których jeszcze nawet nie myślą.

Starając się wesprzeć nauczycieli w tym trudnym zadaniu Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje od 2013r., przygotowany przez dr Krzysztofa Wojcieszka, program edukacyjny “ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Tytuł programu nawiązuje do łacińskiego słowa „ars”, czyli sztuka i odnosi się do miłości. Miłość odgrywa bardzo istotną rolę w życiu człowieka, być może najważniejszą. Rozwój i trwanie miłości jest swoistą sztuką, która wymaga troski, dojrzałości, wypracowania pewnych umiejętności, a w tym dojrzałego i bezpiecznego stylu życia. Zdrowy styl życia jest zasadniczym tematem programu, miłość jest niezbędnym kontekstem treściowym przywołanym ze względów dydaktycznych. Przekazanie wiedzy, kształtowanie postaw i umiejętności sprzyjających trwaniu i rozwojowi miłości to tylko jeden z celów programu, zgodny z osobistymi celami większości ludzi, zwłaszcza młodych.

Głównym celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty życia i zdrowia ich samych i ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.