Ogólnopolska Olimpiada Znajomości Afryki

Uczniowie klasy IIE – Gracjana Tyśko i Andrzej Komarnicki zakwalifikowali się do II etapu XXI Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Znajomości Afryki. Celem Olimpiady jest kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.