Zajęcia na strzelnicy

12 czerwca 2024r. uczniowie klas pierwszych w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim. Odbyło się ono na strzelnicy Zamojskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego TWIERDZA. Szkolenie przeprowadzili  instruktorzy strzelectwa: Piotr Dawidowski, Jarosław Hamerski, Paweł Hołys oraz Jerzy Jaroszewski.

Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani m.in. z zasadami funkcjonowania strzelnicy, z  budową broni oraz zasadami posługiwania się nią. Pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów, uczniowie uczyli się przyjmować prawidłową postawę strzelecką, załadować  i rozładować broń oraz oddać celny strzał.

Zajęcia na strzelnicy ZSS TWIERDZA były dla uczniów świetną okazją do nabycia umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią.Dla większości uczestników szkolenia, było to pierwsze spotkanie z bronią palną, jednak wzbudziło pozytywne emocje. Celnie oddane strzały, przyniosły wiele radości.