Ważna informacja – legitymacje szkolne!

W związku z nadchodzącym okresem wakacji informujemy, że legitymacje szkolne i ich duplikaty po dniu 12 lipca 2024r. będą wydawane w formie plastikowej PCV. Po tym terminie obecnie funkcjonujące druki papierowe nie będą wydawane. Nowe legitymacje będą wykonywane na zamówienie szkoły, przez drukarnie. Dlatego wykonanie duplikatu w okresie wakacyjnym może wynosić nawet 30 dni. W związku z powyższym w przypadku zagubienia legitymacji, jej zniszczenia lub zużycia w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartych w niej danych, prosi się o złożenie wniosku o wydanie duplikatów legitymacji najpóźniej do końca czerwca 2024r.

Legitymacje, które wydano zgodnie z przepisami dotychczasowymi (papierowe i plastikowe), zachowują ważność do czasu odpowiednio zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole. Dlatego nowe wersje tego dokumentu obowiązują m.in. pierwszoklasistów, czy w przypadku wydawania duplikatów.

Należy pamiętać, że za wydanie legitymacji w nowej formie płaci szkoła. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Ważność legitymacji szkolnych w kolejnych latach jest potwierdzana poprzez przyklejenie kolejnego hologramu w przeznaczonym do tego miejscu.