Uwaga! Próbne matury!

12 grudnia 2022r.  jest dniem bez zajęć dydaktycznych z uwagi na organizację matury próbnej z języka polskiego w klasach czwartych.

W dniach 12-16 grudnia 2022r. i 19-21 grudnia 2022r. odbędą się próbne matury.

12 grudnia, godzina 9.00 – poniedziałek – język polski – poziom podstawowy;

13 grudnia, godzina 9.00 – wtorek – język angielski – poziom podstawowy;

13 grudnia, godzina 14.00 – wtorek – język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – poziom podstawowy;

14 grudnia, godzina 9.00 – środa – matematyka – poziom podstawowy;

14 grudnia, godzina 14.00 – środa – filozofia, historia muzyki, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski – poziom rozszerzony i języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy;

15 grudnia, godzina 9.00 – czwartek – język polski – poziom rozszerzony;

15 grudnia, godzina 14.00 – czwartek – język francuski i niemiecki – poziom rozszerzony oraz język francuski  i niemiecki – poziom dwujęzyczny;

16 grudnia, godzina 9.00 – piątek – język angielski – poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny;

16 grudnia, godzina 14.00 – piątek – fizyka, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony;

19 grudnia, godzina 9.00 – poniedziałek – matematyka – poziom rozszerzony;

19 grudnia, godzina 14.00 – poniedziałek – geografia, język hiszpański, języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony oraz język hiszpański – poziom dwujęzyczny;

20 grudnia, godzina 9.00 – wtorek – biologia – poziom rozszerzony;

20 grudnia, godzina 14.00 – wtorek – informatyka, język rosyjski i włoski – poziom rozszerzony oraz język rosyjski i włoski – poziom dwujęzyczny;

21 grudnia, godzina 9.00 – środa – chemia – poziom rozszerzony;

21 grudnia, godzina 14.00 – środa – historia – poziom rozszerzony.