Światełka pamięci

Tradycyjnie w listopadzie zapaliliśmy wirtualne znicze na grobach nauczycieli II LO na Cmentarzu Katedralnym i na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu. Przez cały miesiąc łącznie płonęło 186 światełek. Dziękuję uczennicom: Klaudii (3d), Julii i Małgosi (3b), Mai (4c), Natalce (1a) oraz uczniom klas: 1a, 1c, 1d,  1f, 1h, 2f, 2h, 3c, 3e, 4d oraz 4e.

Od połowy września światełka paliły się niemal bez przerw. Zapalali je podczas lekcji bibliotecznych  uczniowie z klas: 1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 1h, 2b, 2d, 2e, 2f, 2h, 3a, 3b, 3c, 3d, 3f, 4b, 4e, 4f. Łącznie zapaliliśmy 937 wirtualnych zniczy. Dziękuję wszystkim uczestnikom -Elżbieta Łaszcz.