„Przemocy mówię NIE” – Zamość 2023

Organizatorem konkursu „Przemocy mówię NIE” jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów oraz wychowanków szkół podstawowych z klas VII-VIII, ponadpodstawowych i placówek oświatowych Miasta Zamość. Celem konkursu jest m.in. promocja konstruktywnych metod wychowania dzieci i młodzieży bez przemocy, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zagrożenia przemocą, jak też rozwijanie twórczej aktywności. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu przygotowanej pracy konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2023r. wraz z podpisanymi przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczeniami dotyczącymi uczestnika konkursu oraz kartą zgłoszenia. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia – czytaj więcej…