Lubelskie wpiera uzdolnionych!

Uczniowie naszej szkoły: Mateusz Czerw, Tymon Kalbarczyk, Agnieszka Kowalczuk i Julia Mostowska znaleźli się w gronie uczniów, którym zostało przyznane stypendium w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” na rok szkolny 2022/2023. Uczniowie otrzymali dyplomy, a szkoła odebrała list gratulacyjny jako wyraz uznania za zaangażowanie i wytrwałą pracę włożoną w edukację młodzieży uwieńczoną sukcesami wychowanków.