„Kapliczki przydrożne – zatrzymane w czasie”

„Kapliczki przydrożne – zatrzymane w czasie” to projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów kulturą lokalną oraz poznania piękna „małej ojczyzny”. Jednocześnie jest to wspaniała okazja do ćwiczenia umiejętności tworzenia fotografii, poszukiwania informacji oraz umiejętności interpersonalnych.

P. Joanna Kawala, inicjatorka projektu, zaznacza, że: „kapliczki, tak licznie obecne w naszym krajobrazie, niosą ze sobą opowieści historyczne i patriotyczne. Są znakami lokalnej tradycji oraz kultury duchowej i sakralnej. Pragniemy, by z jednej strony udokumentować ich istnienie, z drugiej zaś uświadomić młodemu pokoleniu, jak ważną rolę spełniają w utrzymaniu ciągłości kulturowej, tworzeniu pomostu miedzy pokoleniami i ważnymi dla nich wartościami.”

Efektem działań uczniów będzie publikacja oraz utworzenie katalogu zawierającego fotografie oraz zdobyte informacje. Publikacja będzie dostępna w bibliotece szkolnej w wersji papierowej oraz na stronie szkoły w zakładce „Projekty” w wersji on-line.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Młodzi pasjonaci historii udokumentowali 50 miejsc w naszym regionie. Pięknym fotografiom towarzyszą informacje o obiektach, zaczerpnięte od mieszkańców, księży i wójtów. Niejednokrotnie uczniowie w swoją pasję zaangażowali rodziców, którzy wspomagali ich wiedzą i poświęcili czas na wycieczki po regionie.