Jogging Dictation 2022

29 września 2022r. odbyła się kolejna edycja anglojęzycznego bieganego dyktanda. W tym roku rywalizujący w parach uczniowie zmierzyli się z tekstem dotyczącym królowej Elżbiety II. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie jak najlepiej i jak najszybciej odtworzyć treść dyktanda umieszczonego w przeciwległym do swojego stanowiska miejscu korytarza. Biegając, sczytując i dyktując sobie fragmenty tekstu poddani zostali testowi sprawnościowemu i językowemu. Chodziło bowiem nie tyle o tempo, co o poprawny zapis tekstu. Zwycięzcami Jogging Dictation 2022 zostali: Victoria Szajner (2c) i Mikołaj Samborski (4a) – I miejsce; Mateusz Czerw (3e) i Grzegorz Kowalski (3e) – II miejsce; Maja Koczułap (1c) i Klaudia Pańczyk (1c) – III miejsce. Gratulujemy!