Gala Wolontariatu

W piątek 15 grudnia 2023r. wolontariusze wraz z opiekunem uczestniczyli w Gali Wolontariatu oraz Gali Inicjatyw Społecznych. Podczas Gali zostały m.in. ogłoszone wyniki konkursu “Inicjatywa wolontarystyczna na rzecz społeczności lokalnej w roku 2023”. Klub Wolontariusza “2LO Pomaga”, który zgłosił do konkursu inicjatywę “Wolontariat w Domu Seniora” – zajął w nim III miejsce. Klub otrzymał nagrodę, list gratulacyjny od Prezydenta Miasta oraz został poproszony o zaprezentowanie inicjatywy w oparciu o wcześniej przygotowaną prezentację.