Egzaminy poprawkowe

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym, część pisemna ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych odbędzie się  22 sierpnia 2023r. (wtorek), godz. 9.00;

Egzaminy poprawkowe z matematyki, języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie dla klas 1, 2, 3 odbędą się 29 sierpnia 2023r. (wtorek), godz. 9.00;

Egzaminy poprawkowe  z języka polskiego dla klas 1,2, 3 odbędą się 30 sierpnia 2023r. (środa), godz. 9.00.