Dzień bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu  obchodzony jest co roku w pierwszej połowie lutego w 45 krajach na świecie, w tym również w Polsce. Na stałe został wprowadzony do kalendarza w 2004r. z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W roku szkolnym 2022/2023 nauczyciele informatyki II LO zachęcili uczniów w dniach od 6-10 lutego do zrealizowania pracy konkursowej pt. “Bezpieczny Internet – jak w mądry sposób korzystać z sieci?”. Prace były wykonane za pomocą dowolnego narzędzia ICT (m.in. photocollage, makebeliefscomix, genial, wordclouds) w formie prezentacji, komiksu, plakatu, kolażu, gry itp. lub innej. Zadaniem uczestników było przedstawienie w ciekawy sposób zasad bezpiecznego korzystania i poruszania się w wirtualnym świecie.