01.09.2023 – Obchody 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej