1 listopada – Pamiętamy!

Kontynuując szkolną tradycję pielęgnowania pamięci o zmarłych, uczniowie trzech klas wybrali się w ostatnim tygodniu października na Cmentarz Wojenny Rotunda i Cmentarz Parafialny w Zamościu. Klasy 1G pod opieką p. Joanny Korony oraz 3A pod opieką p. Barbary Błażewicz oddały hołd zabitej na Rotundzie w 1940r. Grażynie Kierszniewskiej, zapalając znicze pod tablicą upamiętniającą jej bohaterską postawę, porządkowały też mogiły ofiar okupantów niemieckich. Klasa 1H pod opieką p. Joanny Kawali odwiedziła groby nauczycieli (zatrzymując się dłużej przy mogile pani Jadwigi Miłoszeńskiej) i kwaterę wojenną na cmentarzu parafialnym, wykonała drobne prace porządkowe, zapaliła znicze (również wirtualne), wysłuchała też krótkiej opowieści o spoczywającym na zamojskim cmentarzu partyzancie Edwardzie Fiali-Czuryłowskim.