Zapraszamy Państwa na spotkanie z  wychowawcami klas. Zebranie rozpoczniemy o godzinie 15:30. O godzinie 16:30 odbędzie sie zebranie Rady Rodziców Szkoły.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami klas. Zebranie rozpoczniemy o godzinie 15:30 w sali gimnastycznej.

Thumbnail image 

Uczniowie II LO włączyli się w 4. edycję ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Prezydent Andrzej Wnuk 5 września na Rynku Wielkim w Zamościu uroczyście rozpoczął Narodowe Czytanie ?Lalki? Bolesława Prusa. Historię Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej prezentowali również wiceprezydent Magdalena Dołgan, słuchacze Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przewodnicy turystyczni oraz mieszkańcy miasta. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Kuniec (2k), Jagoda Borys (3c), Adrian Baranowski (3c) i Paweł Ochota (3e). Narodowe Czytanie, zainicjowane przed trzema laty przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, służy popularyzowaniu arcydzieł literatury polskiej, promowaniu kultury żywego słowa i utrwalaniu rodzimej tradycji.

Zapraszamy Państwa w piątek 4 września na godzinę 15:30 na spotkanie z dyrekcją i wychowawcami. Część pierwsza sapotkania rozpocznie się w sali gimnastycznej.

Uroczystość rozpocznie się 1 września 2015r. o godzinie 10:00 Mszą Świętą w kościele Św. Krzyża. Następnie o godzinie 11:15 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie dyrekcji i wychowawców z uczniami klas I. W tym samym czasie klasy II i III będą miały spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.