Zapraszamy Państwa w piątek 4 września na godzinę 15:30 na spotkanie z dyrekcją i wychowawcami. Część pierwsza sapotkania rozpocznie się w sali gimnastycznej.

Uroczystość rozpocznie się 1 września 2015r. o godzinie 10:00 Mszą Świętą w kościele Św. Krzyża. Następnie o godzinie 11:15 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie dyrekcji i wychowawców z uczniami klas I. W tym samym czasie klasy II i III będą miały spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.