II LO otrzymało niezwykły prezent. Wnuk Pani Dyrektor Wandy Madlerowej przekazał pamiątki rodzinne, między innymi Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Polonię. Podziękowania dla p. prof. Anny Sokołowskiej, która nawiązała kontakt z rodziną pierwszej dyrektorki Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu. Wiemy także, że część zbiorów została przekazana do IPN.

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

Relacje na temat spektaklu Moliera "Miłość doktorem", wystawionego przez uczniów II LO w Zamojskim Domu Kultury

http://www.kronikatygodnia.pl/860/uczniowie-wystawili-moliera

https://www.youtube.com/watch?v=QcvGcAzjo9s

Thumbnail image  Thumbnail image Thumbnail image

W dniu 25.04.2016 r w naszej szkole odbyły się lekcje otwarte dla uczniów z Gimnazjum nr 3 w Zamościu. Lekcję matematyki ?GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY? przygotowały uczennice klasy 1 ?b?: Kinga Aleksandrowicz i Weronika Żukowska pod nadzorem pani Beaty Fic. Uczniowie gimnazjum z zaangażowaniem budowali szkielety brył z klocków, rozwiązywali zadania i oglądali anaglify brył w 3 D. Lekcję otwartą z fizyki przygotował pan Marcin Bartnik. Podczas zajęć uczniowie pracując w grupach przeprowadzili doświadczenia polegające na elektryzowaniu ciał i badaniu ich wzajemnego oddziaływania. Pod koniec lekcji uczennice klasy 2 ?i?: Sylwia Jachymek i Joanna Marczuk przedstawiły młodszym kolegom ciekawe doświadczenia z termodynamiki.

Serdecznie dziękujemy uczniom z klasy 3 ?a? Gimnazjum nr 3 w Zamościu za udział i czynne zaangażowanie oraz opiekunom tych uczniów: pani Iwonie Zych- Wężyk i pani Katarzynie Skalskiej.

Thumbnail image

W piątek 15 kwietnia 2016 r uczniowie II LO w Zamościu zaprezentowali swoje talenty podczas koncertu zorganizowanego w ramach akcji ?Kilometry Dobra?. W szkole nadal trwa zbiórka na ten szczytny cel. Na chwilę obecną zebrano ?11 metrów dobra?. Koncert zorganizowany przez uczniów miał na celu podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie. Kamila Głowacka i Jakub Burdzy zaprezentowali się w anglojęzycznej inscenizacji opartej na dramacie ?Makbet?.  Łucja Knap, która w zeszłym roku zadebiutowała tomikiem poezji ?Dwa uśmiechy? odczytała fragmenty utworów. Oprawę muzyczną zapewnił szkolny zespół wokalno ? instrumentalny ?EARonic? pod kierunkiem Joanny Kołodziejczyk. Serdeczne podziękowanie dla przybyłych gości pani Marzanny Dybcio ? Dyrektora OREW i pana Sebastiana Paula Doradcy Wojewody Lubelskiego. Nad całą imprezą czuwała Barbara Błażewicz. 

W dniu 25 kwietnia 2016 r. Radni Miasta Zamościa podjęli uchwałę w sprawie nadania rondu przy zbiegu ulic Żdanowskiej, Lipskiej, św. Piątka, i Orląt Lwowskich imienia WANDY MADLEROWEJ - pierwszej Dyrektorki Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu, szkoły, która później została przekształcona się w II Liceum Ogólnokształcące im. M.Konopnickiej.                                                                                                                                                 EWA  WANDA  MADLEROWA

Thumbnail image

Wanda Madlerowa - pierwsza dyrektorka Gimnazjum Żeńskiego im. Marii Konopnickiej urodziła się w 1892 roku. W roku 1912 ukończyła biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i została doktorantką profesora Bujwida, pioniera polskiej bakteriologii. Karierę naukową przerwał jej wybuch I wojny światowej. Z poznanym w czasie działalności konspiracyjnej w organizacji polskiej młodzieży akademickiej ZET mężem, lekarzem Stefanem Madlerem przeniosła się do Chocienia w Czechach, gdzie pracowała u jego boku jako pielęgniarka w obozie dla polskich uchodźców.

Po wojnie rodzina Madlerów przeniosła się do Zamościa, gdzie Wanda założyła pierwsze w województwie lubelskim laboratorium bakteriologiczne. Zamknęła je po przedwczesnej śmierci męża w 1919 roku i znalazła zatrudnienie jako nauczycielka w Gimnazjum Żeńskim im. Marii Konopnickiej. W 1922 roku została jego dyrektorką. Funkcję tę pełniła do 1929 roku. Przeniosła się wtedy do Białej Podlaskiej, gdzie do wybuchu wojny kierowała Państwowym Żeńskim Gimnazjum imienia Emilii Plater.

Aresztowana przez gestapo 26 czerwca 1940 roku, przez 10 miesięcy była więziona na Zamku w Lublinie. W 1941r. została wywieziona do Ravensbuck (nr obozowy 6010). W obozie zmobilizowała inne więźniarki nauczycielki i zorganizowała tajne nauczanie dla dziewcząt, pisząc podręczniki dla uczennic więźniarek. (Rękopis jednego z podręczników przechowywany jest w muzeum w Lund). W końcu lutego 1945 roku w ramach akcji hrabiego Bernardotte, w grupie kilkunastu tysięcy więźniarek została uwolniona przez Niemców i przewieziona do Szwecji.

Na terenie obozu przejściowego założyła polskie gimnazjum. Później polską szkołę założyła w Sztokholmie. Zmarła w 1969 roku. Jej zmarły na tyfus w 1919 roku mąż Stefan oraz syn Zbigniew, student medycyny, żołnierz AK pseudonim ?Majewski?, zamordowany przez gestapo w 1944 roku pochowani są w Zamościu.

Klasa III e uzyskała tytuł ?Mistrzów Czytelnictwa II LO? w roku szkolnym 2015/2016.

Klasa w ciągu trzech lat osiągnęła wynik 4306 wypożyczeń.

Elżbieta Łaszcz

Już po raz piąty uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu - a po raz drugi uczniowie innych zamojskich szkół średnich- mieli możliwość zaprezentowania swojego talentu literackiego w Międzyszkolnym Konkursie na Opowiadanie w Języku Angielskim "Edgar 2016" organizowanym przez nauczycielki języka angielskiego Joannę Koronę i Katarzynę Romaszko   Rywalizacja polegała na napisaniu jak najciekawszego i najbardziej poprawnego gramatycznie opowiadania w języku angielskim.  

Czytaj więcej...

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych dnia 20 maja 2016r. do udziału w VIII edycji Konkursu Interdyscyplinarnego organizowanego przez zespół nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Regulamin konkursu i karta zgłoszeń znajdują się w załączniku Inicjatywy.