Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 W dniach 18-24 września odbył się wyjazd do Izraela w ramach projektu Erasmus+ Młodzi Europejczycy przeciwko antysemityzmowi. To pierwszy etap międzynarodowej wymiany młodzieży, dzięki której wraz z koleżankami i kolegami z Niemiec i Łotwy będziemy mieli okazję lepiej poznać problem antysemityzmu w tych krajach.

Czytaj więcej...

Tekst został opracowany przez naszego nauczyciela historii Pana Adama Kurnika głównie w oparciu o monografię Michała Bojarczuka " Academia Zamosciensis "

 Początki zamojskich liceów ogólnokształcących.

       W bieżącym roku przypada 98 rocznica odzyskania niepodległości i 100 rocznica odbudowy

polskiego szkolnictwa średniego w Zamościu . Są to rocznice pozornie tylko nie mające ze sobą

wiele wspólnego, bo jak się okazuje, powstanie polskich gimnazjów o dwa lata poprzedziło

odrodzenie się państwa polskiego .            

Zależności między tymi wydarzeniami są jednak niezaprzeczalne . Powstanie w Zamościu polskich szkół średnich w 1916 roku jest związane z objęciem Zamojszczyzny okupacją austriacką .

Czytaj więcej...

Prezentujemy wydawnictwa związane z historią II LO: obie części monografii szkoły autorstwa dr B.Sawy: "Dziewczęta w fartuszkach. 1916-1970" wyd. II i "Uczniowie bez mundurków.1970-2000" wyd. I oraz Gazeta Jubileuszowa. Monografia (każda część) po 40 zł, gazeta 3 zł do zakupienia od dzisiaj w bibliotece szkolnej oraz w czasie obchodów Jubileuszu.

Thumbnail image Thumbnail image

    W ramach spotkań regionalnych od początku swojej kadencji Rzecznik Praw Obywatelskich doktor Adam Bodnar podróżuje po Polsce spotykając się w poszczególnych województwach z obywatelami. Podczas tych bezpośrednich spotkań, można opowiedzieć Rzecznikowi o problemach, którymi powinien się zająć, a które dotyczą funkcjonowania państwa, sądów, samorządów itd. Służą one poznaniu problemów ludzi, lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych. Od 13 do 16 września Rzecznik odwiedził Lubelszczyznę, a w ramach tej wizyty w czwartek gościł w Zamościu, gdzie w naszym liceum spotkał się z zamojską młodzieżą z I, II, III Liceum Ogólnokształcącego, oraz I społecznego LO. Adamowi Bodnarowi towarzyszyli pracownicy jego biura oraz Henryk Wujec, który jest członkiem Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.    

W mediach o spotkaniu:

Zamojska.pl

Kronika Tygodnia

RPO

 

Zapraszamy Rodziców  uczniów klas II i III w piątek 23 września 2016r. na zebrania na godzinę 15:30  .

Spotkania dla klas II rozpoczną się w przydzielonych salach , natomiast na spotkanie klas III zapraszamy do sali gimnastycznej.

 Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 Thumbnail image

8 września 2016 r. w szkole została otwarta wystawa Andrzeja Szumowskiego - absolwenta II LO w Zamościu , obecnie dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu.

Autorski projekt A.Szumowskiego "Twarze Drugiego LO"  zawiera portrety osób związanych z 2 LO – nie tylko nauczycieli, ale też absolwentów: Sławomira Bartnika, Dariusza Bernata, Ali Bochniak, Beaty Chmury, Kazimierza Chrzanowskiego, Agnieszki Dobrowolskiej, Janiny Gąsiorowskiej, Krzysztofa Gałana, Ireneusza Hajduka, Moniki Hildebrand, Małgorzaty Kitki, Tomasza Kossowskiego, Wojciecha Kowalczyka, Joanny Krulikowskiej, ks. Jacka Kani, Alicji Majder, Dariusza Marciniewicza, Andrzeja Olborskiego, Artura Plewy, Andrzeja Samborskiego, Janusza Skowrona, ks. Adama Sobczaka, Anny Sokołowskiej, Teresy Szumowskiej oraz Michała Szumowskiego.

Gratulujemy pomysłu autorowi, a wszystkich zapraszamy do obejrzenia wystawy w Szkolnej Galerii "Wieszak"