W konkursie wzięło udział 6 uczniów z klas 1 i 2.

I miejsce – Nikola Rajtar 1d

1

 

II miejsce – Edyta Cioś 2eg

2

 

III miejsce – Oliwia Torzewska 2eg

3

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Wasze wypieki były piękne i bardzo pomysłowe. Wybór był naprawdę trudny. Gratulujemy zwycięzcom!!!

Czekają nagrody, które zostaną wręczone na zakończenie roku.

II Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Zamościu również włączyło się w akcję na rzecz osób ze spektrum autyzmu w ramach #challangeniebieskiemotyle2021. Celem tego działania zainicjowanego przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła w Jarosławiu jest poszerzenie wiedzy na temat autyzmu a także przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.
Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu za nominację. Przyjęliśmy wyzwanie.
Jak przekazać taką iskierkę przyjaźni?
To bardzo proste.
Wystarczy:
1. Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy osób mundurowych).
2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg własnej inwencji twórczej.
3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać na adres motyle2021@soswjaroslaw „taniec motyla”.
4. Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.

Na wykonanie zadania mieliśmy 48 godzin.

001 002 3

W roku szkolnym 2020/2021 pierwsze miejsce w konkursie i tytuł „Najlepszej klasy II LO” uzyskała klasa humanistyczna -  2dg. Jej uczniowieosiągnęli największą liczbę wypożyczeń wśród klas I i II, wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Baraniecką wzięli udział w projekcie bibliotecznym „Z historią za pan brat”  oraz w akcjach „Światełko pamięci” i „105 lat II LO”.

Gratuluję :)  E. Łaszcz

Zakończyła się akcja zapalania wirtualnych zniczy na grobach nauczycieli II LO w Zamościu zorganizowana w związku z rocznicą powstania szkoły. Wzięły w niej udział klasy: 1a, 1c, 2bg oraz 2dg.

105-lecie

Młodzież podczas godzin z wychowawcami mogła zapoznać się z prezentacją promującą książki o szkole oraz materiały jubileuszowe z 2016r. Następnie uczniowie, wykorzystując linki do 30 stron, zapalili znicze na grobach 22 nauczycieli na Cmentarzu Parafii Katedralnej oraz 8 na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu. Łącznie zapłonęło 215światełek.

Dziękuję za udział :) Elżbieta Łaszcz

W zakładce plan lekcji dostępny jest już nowy plan, który będzie obowiązywał od 17 maja 2021r. 

Drodzy Uczniowie!

 Od poniedziałku zapraszamy Was do szkoły. Nareszcie po kilku miesiącach będziecie mogli zasiąść w ławkach szkolnych i bezpośrednio spotkać się z rówieśnikami i nauczycielami.

 Wiem, że jesteście pełni obaw, jak będą wyglądać te pierwsze dni i tygodnie. Opracowaliśmy zasady nauki hybrydowej, które ukierunkują naszą współpracę w najbliższym czasie.
 Wszyscy tęsknimy za normalnością! Wiemy, ile problemów emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych przyniósł czas pandemii. W tej nowej sytuacji kluczowe jest, abyśmy się wspierali. Zależy nam przede wszystkim na odbudowaniu relacji i
integracji grup klasowych.

 Mogę Was uspokoić: przez najbliższe dwa tygodnie nauczyciele II LO nie będą planować kartkówek i dłuższych sprawdzianów. Nie chcemy Was rozliczać z efektów nauki zdalnej. Na to przyjdzie czas w latach następnych .

 W najbliższym czasie będziecie pracować na lekcjach nad nowymi zagadnieniami, nadrabiać w miarę możliwości zaległości. Mamy świadomość, że nie wszystko można uzupełnić w ciągu miesiąca, a zapisy podstawy programowej mówią, że należy ją realizować zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów.
 W ciągu najbliższych dwóch tygodni każda klasa będzie podzielona na dwie grupy, jedna przyjdzie na lekcje do szkoły, druga w tym czasie równolegle będzie uczyć się zdalnie. Klasyfikacja roczna, ze względu na specyficzną tegoroczną sytuację związaną z pandemią, będzie uwzględniać oceny semestralne, dotychczas wystawione oceny cząstkowe oraz zaangażowanie ucznia w czasie nauki hybrydowej /17-28 maja/ i stacjonarnej /od 31 maja/.

                                      dn. 12 maja 2021 r.                         Beata Chmura – Dyrektor II LO w Zamościu

  1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń, nie może przyjść na lekcje , jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam/a jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Wszyscy wchodzący do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce. Dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły oraz w salach lekcyjnych.
  4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie lekarskie.
  5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej  szkoły w przestrzeni wspólnej.
  6. Uczniowie mogą zdjąć maseczki po wejściu do sali lekcyjnej. Uczeń ma obowiązek ponownie założyć maseczkę kiedy:

          - podchodzi do niego nauczyciel

          - wychodzi z Sali. 

        7. Uczniowi mają zajęcia w jednej sali lekcyjnej , z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego

Uczniowie klas I i II od 10 do 14 maja 2021r. uczą się zdalnie według dotychczasowego planu lekcji.

Od 17 maja zacznie obowiązywać nowy plan lekcji. Nauka będzie się odbywała w systemie hybrydowym do 28 maja 2021r.

Od 31 maja 2021r. nauka będzię się odbywała w systemie stacjonarnym.

 

Grafika

Od 26 kwietnia 2021 roku została wznowiona IX Edycja Ogólnopolskiego Programu Zbieraj Baterie i Telefony!, podczas którego uczestnicy akcji mogą jeszcze zbierać zużyte baterie i telefony komórkowe. Akcja trwa do 25 maja 2021 roku.
Zachęcamy wszystkich uczniów i pracowników szkoły do kontynuacji udziału w projekcie edukacyjnym na temat zasad selektywnego pozbywania się wybranych odpadów niebezpiecznych, które powstają w gospodarstwach domowych poprzez przynoszenie ich do sali nr 3 lub bezpośrednio do nauczycieli chemii.
Ogłoszenie laureatów IX Edycji Programu „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY” nastąpi do 21 czerwca 2021 roku.
Na placówki, które zbiorą ich największą ilość czekają atrakcyjne nagrody!