Klasa III A      10 czerwca /środa /godz. 11, 30              sala nr 7

Klasa III B      8 czerwca /poniedziałek/  godz. 12, 30   sala nr 22

Klasa III C      9 czerwca /wtorek/ godz. 12.30               sala nr 19

Klasa III D      9 czerwca/wtorek/ godz. 12,30                sala nr 6

Klasa III E      8 czerwca /poniedziałek/ godz. 17,00     sala nr 32

Klasa III F      10 czerwca/środa /godz. 11, 30                sala nr 3

Klasa III G      9 czerwca /wtorek/ godz. 12, 30              sala nr 31

     Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 roku, na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

W dniu egzaminu zdający wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami.

  • sala gimnastyczna zdający wchodzą i wychodzą wejściem ewakuacyjnym od strony boiska
  • sale 3, 4,5, zdający wchodzą wejściem od parkingu
  • sale 6, 19,21,22,31,32,33,34,35 zdający wchodzą wejściem głównym,
  • sale 7,8,9,23,24,25,36,37,38,47 zdający wchodzą wejściem przy sklepiku.

Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek, plecaków, książek, telefonów komórkowych, maskotek. Tylko dozwolone na egzaminie przybory oraz wodę/napój.

- Agnieszka Kowalczuk, kl. 1Bp zdobyła 10 miejsce (na 99 uczestników) i tytuł laureata
w kategorii klas ponadpodstawowych uzyskując 214 punktów.
- Alicja Majdan, kl. 1Ap zdobyła 30 miejsce otrzymując dyplom uznania
- Agata Dupla, kl. 1Bp zdobyła 33 miejsce otrzymując dyplom uznania
- Izabela Smyk, kl. 1Fp zdobyła 34 miejsce otrzymując dyplom uznania
- Weronika Sołoducha, kl. 1Fp zdobyła 35 miejsce otrzymując dyplom uznania
- Natalia Mielnicka, kl. 1Bp zdobyła 39 miejsce otrzymując dyplom uznania
- Kinga Złomańczuk, kl. 1Fp zdobyła 45 miejsce otrzymując dyplom uznania
- Izabela Dworniczak, kl. 1Bg zdobyła 45 miejsce otrzymując dyplom uznania
- Amelia Wiatrzyk, kl. 1Bp zdobyła 50 miejsce otrzymując dyplom uznania
- Kacper Ziemiński, kl. 1Fp zdobył 53 miejsce otrzymując dyplom uznania
- Agata Gajewska, kl. 1Fp zdobyła 58 miejsce otrzymując dyplom uznania
- Mateusz Szostakiewicz, kl. 1Fp zdobył 62 miejsce otrzymując dyplom uznania
Wszystkim uczestnikom gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

 

Dzień dobry zapraszamy serdecznie na krótki filmik promujący szkołę

 

https://youtu.be/2UPWilaTMPo

radosc

 


Od 1 czerwca będzie można oddać książki do szkolnej biblioteki.
W godzinach 9.00 - 12.00 chętni uczniowie z zachowaniem ostrożności
(maseczki, rękawiczki, odległość ok. 2 m) będą mogli przynieść wypożyczone
książki do biblioteki i czytelni.

Ustalam, po zaopiniowaniu przez RP, dni wolne od zajęć lekcyjnych  8, 9, 10 czerwca 2020 r. w związku z przeprowadzaniem egzaminu maturalnego.

Ponadto przypominam, że dzień 12 czerwca został ustalony jako dzień wolny od zajęć lekcyjnych we wrześniu. W związku z tym uczniowie klas I i II nie mają zajęć lekcyjnych w dniach 8-12 czerwca 2020 r.

                                                           Beata Chmura – Dyrektor II LO w Zamościu

dniach od 15 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. przeprowadzono
XVI Wojewódzki Konkurs „Animowana chemia”. Do konkursu na etapie finałowym
zostało zgłoszonych 15 prac z 7 szkół średnich, 23 prace z 14 szkół podstawowych

województwa lubelskiego. Łącznie 38 prac.
Z radością informujemy, że Szymon Łój, uczeń klasy 1Bp
II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu

zdobył III miejsce w kategorii szkół średnich.

Wyniki Konkursu opublikowano na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum

Doskonalenia Nauczycieli 

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/lublin/11779,Wyniki-XVI-

Serdecznie gratulujemy !!!

 Na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 18 maja 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 roku.

    W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej w szkole nadal będzie odbywać się kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

   

                                                                     Beata Chmura - Dyrektor II LO w Zamościu