Informacja o Międzyszkolnym Konkursie „WIEDZY O REGIONIE” – etap regionalny

img 20210614 125702 3

Dnia 10 czerwca 2021 roku w zamojskim „Ekonomiku” odbył się międzyszkolny konkurs „Wiedzy o regionie” – etap regionalny.

Naszą szkołę reprezentowały i otrzymały wynik z wyróżnieniem 3 uczennice z klasy 2Ep: Małgorzata Jakimczuk, Joanna Pieczykolan i Katarzyna Schab

Ogółem w konkursie uczestniczyło 182 uczniów.

GRATULUJEMY!!!

Celem konkursu było min.

  1. popularyzacja historii, tradycji i kultury regionu,
  2. popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny,
  3. dbałość o zdrowy styl życia, zachęcanie do aktywności turystycznej,

Na początku czerwca odbyło się podsumowanie organizowanego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Regionalnego Konkursu Recytatorsko – Fotograficznego inspirowanego twórczością Tadeusza Różewicza pod patronatem Katolickiego Radia Zamość. Honorowy patronat nad konkursem objęli Poseł na Sejm RP Tadeusz Zieliński oraz Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk. Dwie uczennice naszej szkoły znalazły się w gronie laureatów – Katarzyna Piłat z kl. 1 C otrzymała wyróżnienie za recytację wiersza Różewicza „Ocalony”, Karolina Szachnowska z kl.2 E g zdobyła tytuł Wicemistrza Obiektywu, czyli drugie miejsce w konkursie, za fotografię inspirowaną wierszem „Czas na mnie”. Gratulujemy laureatkom i uczestnikom konkursu.

unnamed

W konkursie wzięło udział 6 uczniów z klas 1 i 2.

I miejsce – Nikola Rajtar 1d

1

 

II miejsce – Edyta Cioś 2eg

2

 

III miejsce – Oliwia Torzewska 2eg

3

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Wasze wypieki były piękne i bardzo pomysłowe. Wybór był naprawdę trudny. Gratulujemy zwycięzcom!!!

Czekają nagrody, które zostaną wręczone na zakończenie roku.

II Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Zamościu również włączyło się w akcję na rzecz osób ze spektrum autyzmu w ramach #challangeniebieskiemotyle2021. Celem tego działania zainicjowanego przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła w Jarosławiu jest poszerzenie wiedzy na temat autyzmu a także przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.
Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu za nominację. Przyjęliśmy wyzwanie.
Jak przekazać taką iskierkę przyjaźni?
To bardzo proste.
Wystarczy:
1. Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy osób mundurowych).
2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg własnej inwencji twórczej.
3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać na adres motyle2021@soswjaroslaw „taniec motyla”.
4. Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.

Na wykonanie zadania mieliśmy 48 godzin.

001 002 3

W roku szkolnym 2020/2021 pierwsze miejsce w konkursie i tytuł „Najlepszej klasy II LO” uzyskała klasa humanistyczna -  2dg. Jej uczniowieosiągnęli największą liczbę wypożyczeń wśród klas I i II, wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Baraniecką wzięli udział w projekcie bibliotecznym „Z historią za pan brat”  oraz w akcjach „Światełko pamięci” i „105 lat II LO”.

Gratuluję :)  E. Łaszcz

Zakończyła się akcja zapalania wirtualnych zniczy na grobach nauczycieli II LO w Zamościu zorganizowana w związku z rocznicą powstania szkoły. Wzięły w niej udział klasy: 1a, 1c, 2bg oraz 2dg.

105-lecie

Młodzież podczas godzin z wychowawcami mogła zapoznać się z prezentacją promującą książki o szkole oraz materiały jubileuszowe z 2016r. Następnie uczniowie, wykorzystując linki do 30 stron, zapalili znicze na grobach 22 nauczycieli na Cmentarzu Parafii Katedralnej oraz 8 na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu. Łącznie zapłonęło 215światełek.

Dziękuję za udział :) Elżbieta Łaszcz

W zakładce plan lekcji dostępny jest już nowy plan, który będzie obowiązywał od 17 maja 2021r. 

Drodzy Uczniowie!

 Od poniedziałku zapraszamy Was do szkoły. Nareszcie po kilku miesiącach będziecie mogli zasiąść w ławkach szkolnych i bezpośrednio spotkać się z rówieśnikami i nauczycielami.

 Wiem, że jesteście pełni obaw, jak będą wyglądać te pierwsze dni i tygodnie. Opracowaliśmy zasady nauki hybrydowej, które ukierunkują naszą współpracę w najbliższym czasie.
 Wszyscy tęsknimy za normalnością! Wiemy, ile problemów emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych przyniósł czas pandemii. W tej nowej sytuacji kluczowe jest, abyśmy się wspierali. Zależy nam przede wszystkim na odbudowaniu relacji i
integracji grup klasowych.

 Mogę Was uspokoić: przez najbliższe dwa tygodnie nauczyciele II LO nie będą planować kartkówek i dłuższych sprawdzianów. Nie chcemy Was rozliczać z efektów nauki zdalnej. Na to przyjdzie czas w latach następnych .

 W najbliższym czasie będziecie pracować na lekcjach nad nowymi zagadnieniami, nadrabiać w miarę możliwości zaległości. Mamy świadomość, że nie wszystko można uzupełnić w ciągu miesiąca, a zapisy podstawy programowej mówią, że należy ją realizować zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów.
 W ciągu najbliższych dwóch tygodni każda klasa będzie podzielona na dwie grupy, jedna przyjdzie na lekcje do szkoły, druga w tym czasie równolegle będzie uczyć się zdalnie. Klasyfikacja roczna, ze względu na specyficzną tegoroczną sytuację związaną z pandemią, będzie uwzględniać oceny semestralne, dotychczas wystawione oceny cząstkowe oraz zaangażowanie ucznia w czasie nauki hybrydowej /17-28 maja/ i stacjonarnej /od 31 maja/.

                                      dn. 12 maja 2021 r.                         Beata Chmura – Dyrektor II LO w Zamościu

  1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Uczeń, nie może przyjść na lekcje , jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam/a jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Wszyscy wchodzący do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce. Dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły oraz w salach lekcyjnych.
  4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie lekarskie.
  5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej  szkoły w przestrzeni wspólnej.
  6. Uczniowie mogą zdjąć maseczki po wejściu do sali lekcyjnej. Uczeń ma obowiązek ponownie założyć maseczkę kiedy:

          - podchodzi do niego nauczyciel

          - wychodzi z Sali. 

        7. Uczniowi mają zajęcia w jednej sali lekcyjnej , z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego