Tydzień Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna, która odbywa się w trzecim tygodniu listopada. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problemy o charakterze globalnym, takie jak głód i ubóstwo, ochrona środowiska naturalnego, zapewnienie pokoju w państwach niestabilnych czy ochrona praw człowieka. Tegoroczne hasło przewodnie TEG brzmiało Solidarnie ponad granicami!”. W obchody tego wydarzenia włączyła się również nasza szkoła. W dniach 15-17 listopada  2022r. grupa Aktywistki z II LO w składzie: Aleksandra Błaszczak, Julia Jachymek, Małgorzata Kłapouchy, Aleksandra Kozicka, Milena Nizioł, Nikola Rajtar aktywnie uczestniczyła w Festiwalu internetowym Świat w szkole, szkoła w świecie” zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podczas  Festiwalu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość  udziału wwebinariach zwracających uwagę na globalne wyzwania świata:

  1. Środowisko przyrodnicze globalnie.
  2. Mroczny sekret Internetu. Czy używanie smartfona i komputera jest ekologiczne?
  3. Aktywizm na rzecz migrantów i migrantek.

Ponadto Aktywistki z II LO realizowały zadania przygotowane przez organizatorów wydarzenia. Miały one formę gry korytarzowej. Uczennice analizowały problemy poświęcone globalnym zjawiskom; poszukiwały lokalnych rozwiązań i możliwości włączenia się w działania mające na celu poprawę sytuacji na świecie. Rezultaty swojej pracy prezentowały w Internecie na platformie festiwalowej. Istotnym elementem gry było pogłębianie wiedzy o aktualnych wyzwaniach globalnych, budowanie współpracy, wzmacnianie w szkole postaw solidarności i otwartości. Udział w Festiwalu był również okazją do dzielenia się pomysłami z uczniami innych szkół z całej Polski.