O Szkole!

II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu to szkoła
z wieloletnią tradycją,
wpisana w historię miasta. Obecne liceum jest kontynuatorem, powstałego w Akademii Zamojskiej w 1916 roku, Państwowego Gimnazjum Żeńskiego.

Trudno przecenić rolę placówki edukacyjnej w środowisku zamojskim, którą pełni od  stu lat. Wielu szanowanych nauczycieli uczyło i wychowywało w murach liceum kolejne pokolenia zamościan. W okresie swego istnienia mury szkoły opuściło  13 771 absolwentów. Wielu z nich pełniło lub pełni wiele ważnych funkcji w mieście,  kraju lub za granicą, wielu odniosło znaczące sukcesy zawodowe. Nasi absolwenci piastują eksponowane stanowiska w administracji samorządowej, mediach, oświacie i sądownictwie, podejmują pracę naukową, prowadzą własną działalność gospodarczą. Są wśród nich znani artyści, pisarze, poeci, muzycy, kompozytorzy, aktorzy, reżyserzy, dziennikarze, malarze, architekci, lekarze oraz sportowcy.

            Efektem pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną w II LO w Zamościu jest ich udział i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okręgowym
i centralnym oraz  licznych konkursach. Możemy poszczycić się licznymi laureatami
i finalistami Olimpiady Języka Rosyjskiego (22 osoby), Olimpiady Biologicznej (12 osób), Ekologicznej (10 osób), Geograficznej (7 osób), Chemicznej (5 osób), Fizycznej (4), Matematycznej (3), Olimpiady Artystycznej (4 ), Języka Angielskiego (3),  Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (4 ),
Olimpiady Ochrony Środowiska (2), Wiedzy o Prawach Człowieka (2), Olimpiady Języka Polskiego (2), Olimpiady Astronomicznej (1),  Historycznej (2), Języka Łacińskiego (1),  Filozoficznej (1),  Ekonomicznej (1), Olimpiady Ogólnopolskiej Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK (1).

W 2003 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu znalazło się wśród nagrodzonych najlepszych szkół w kraju, które w ostatnim dwudziestoleciu miały największą liczbę olimpijczyków. Wśród uczniów odnoszących sukcesy na olimpiadach międzynarodowych znaleźli się:Jarosław Jakubiak - pierwsze miejsce w Centralnej Olimpiadzie Biologicznej; II miejsce i Srebrny Medal
w Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Czechosłowacji (1991/1992) oraz Leszek Winniczuk ? laureat Centralnej Olimpiady Matematycznej; wyróżnienie
w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Stambule (1992/1993).

Według opinii absolwentów i rodziców jesteśmy szkołą, która stwarza życzliwą atmosferę dla samorealizacji i rozwoju zainteresowań wszystkich uczniów.

W ostatnich latach uczniowie szkoły odnosili sukcesy w 56 różnego rodzaju konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Aby doskonalić znajomość języków obcych organizujemy wymianę zagraniczną z Niemcami i Izraelem. Szkoła jest organizatorem szeregu cyklicznych imprez o charakterze środowiskowym, m.in. ?English Scrabble ,Zamojski Przegląd ?Reportaż?, Konkurs Interdyscyplinarny, Zamojskie Dyktando, Zamojskie Dni Frankofonii. Uczestniczymy w projektach unijnych: ?Uniwersytety Matematyczne?, Zostań M@t.e-MANIAKIEM?, ? Uczeń on-line? oraz ?Express Your Knowledge?.II LO w Zamościu  współpracuje z ok. 30 instytucjami miejskim, wojewódzkimi i krajowymi.

Dzisiaj łączymy tradycję z nowoczesnością, podejmujemy wyzwania dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb współczesnego świata, inicjując i realizując wiele projektów. Szkoła posiada tytuły: SZKOŁY Z KLASĄ, SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW, SZKOŁY DOBRYCH PRAKTYK, WIARYGODNEJ SZKOŁY, DOBRZE ZAPROJEKTOWANEJ SZKOŁY, SZKOŁY W RUCHU, SZKOŁY DIALOGU.