Dyrektorzy

Nasze liceum na przestrzeni ponad 90 lat swojej działalności miało 15 dyrektorów. Najdłużej to stanowisko piastował dyr. Kazimierz Macias - przez 15 lat. Drugim w kolejności jest dyr. Kazimierz Lewicki - 13 lat, a trzecim dyr. Ireneusz Hajduk - 10 lat.

 

 

Czas urzędowania

Imię i nazwisko

 

1916 - 1922

1922 - 1929

 

Kazimierz Lewicki

Wanda Madlerowa

1929 - 1931

Maria Chrzanowska

1931 - 1939

Maria Kaczyńska

1939 - 1945

Stanisława Żochowska

1945 - 1950

Maria Kaczyńska
Zastępca dyrektora: Lucyna Kniaziowa

1950 - 1953

Halina Porębska

1953 - 1968

Kazimierz Macias

1968 - 1974

Zdzisław Bielecki

1974 - 1978

Wacław Frączek

1978 - 1982

Antoni Huszalak

II-VIII.1982

Eleonora Tymosz

1982 - 1990

Tadeusz Staniszewski

1990 - 1992

Henryk Poździk

1992 - 1997

mgr Jadwiga Socha

1997 - 2007

mgr Ireneusz Hajduk

od 2007

mgr Beata Chmura