Dyrekcja i kadra

Dyrektor

mgr Beata Chmura

 

Zastępcy dyrektora

mgr Małgorzata Gajewska

mgr Rafał Lebiedowicz

 

 

Język polski

mgr Beata Chmura

mgr Małgorzata Antosiak

mgr Joanna Brzezińska-Łyś

mgr Joanna Bosiak

mgr Grażyna Burda

mgr Joanna Kawala

mgr Anatol Małyszek
 

Matematyka

mgr Mirosław Hałasa

mgr Beata Fic

mgr Krystyna Misztal  

mgr Barbara Błażewicz

mgr Katarzyna Kmieć

mgr Marcin Bartnik

mgr Agnieszka Bratkowska
 
 

Język francuski

mgr Grzegorz Banaszak

mgr Bernarda Paszko

 

Język angielski

mgr Małgorzata Gajewska

mgr Wioletta Puzio

mgr Katarzyna Romaszko

mgr Ewa Kowalczyk

mgr Joanna Korona

mgr Elżbieta Paszko

mgr Agnieszka Smalej

mgr Lidia Mróz

 

Język niemiecki


mgr Ewa Hajduk Pietroń

mgr Joanna Kołodziejczyk

 

Język rosyjski

mgr Aleksandra Czarniecka  

 

Język łaciński

mgr Agnieszka Smalej

 

Język włoski

mgr Grzegorz Banaszak

 

Historia

mgr Marek Kołcon

mgr Marek Mróz

mgr Andrzej Pogudz

mgr Agnieszka Baraniecka

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Marek Kołcon

mgr Marek Mróz

mgr Piotr Mróz

mgr Andrzej Pogudz

 

Fizyka

mgr Marcin Bartnik 

 

Chemia

mgr Anna Nowosad

 

Geografia

mgr Jadwiga Cudo

mgr Ewa Zawiślak

 

Biologia

mgr Urszula Jarocka

mgr Magdalena Mizerska-Pienia

mgr Justyna Piskorz-Umylańska

 
 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Paweł Kozak

mgr Justyna Piskorz-Umylańska

 

Informatyka

mgr inż. Michał Hajduk

 

Podstawy przedsiębiorczości


mgr Piotr Mróz

mgr Beata Pociennik

 

Wychowanie fizyczne

mgr Rafał Lebiedowicz

mgr Dorota Szajna

mgr Jacek Kucharski

mgr Szymon Manachowski

mgr Beata Pociennik

mgr Tomasz Pociennik

mgr Marlena Kolenda
 

Religia

mgr Anna Brzezicka

ks. Witold Charkiewicz

dr Joanna Wójcik

 

Wiedza o kulturze


mgr Anatol Małyszek

 

                                                                                                                              Plastyka

mgr Anatol Małyszek

 

Biblioteka

mgr Magdalena Tokarczyk

mgr Elżbieta Łaszcz

 

Pedagog

mgr Katarzyna Misiarz

mgr Diana Gramatyka

 

                                                                                                                                   Psycholog

mgr Katarzyna Chmura