Scenariusz alternatywnych zajęć wychowania fizycznego - łyżwiarstwo

Klasa: I e ( dziewczęta)

Miejsce zajęć: lodowisko miejskie

Pomoce i przybory dydaktyczne: pachołki, łyżwy,

Prowadzący: mgr Taras Bożena, mgr Manachowski Szymon

TEMAT LEKCJI:  Zabawy  na lodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń poznaje nowe gry i zabawy- odkrywa swoje możliwości

      podczas zabaw na łyżwach; odkrywa przyjemność z rywalizacji oraz

      współdziałania z partnerami z zespołu.

Zadania szczegółowe w zakresie:

Sprawności motorycznej - uczeń poznaje ćwiczenia podnoszące poziom zwinności   

  szybkości, skracając czas reakcji na bodźce i sygnały zewnętrzne

Umiejętności - uczeń potrafi posługiwać się kończynami dolnymi podczas wykonywania

  ćwiczeń na łyżwach, umie kierować umiejętnie ruchami swojego ciała  w  zależności od sytuacji zewnętrznej;

Wiadomości - uczeń zna zasady kulturalnego dopingu, wie, co to jest aktywność ruchowa;

Postawy - uczeń potrafi współpracować w grupie, umie zastosować zdrowe zasady rywalizacji w stosunku do siebie i innych. ( zasada fair play).

Ścieżka edukacyjna: edukacja prozdrowotna: zabawy ruchowe, rekreacja. 

 

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

 

Tok lekcji

Nazwa i opis ćwiczenia

Dozowanie

Uwagi organizacyjne.

I. Część wstępna ? 10?

Organizacja lekcji.

Zbiórka- podanie tematu lekcji.

 

Zwrócenie uwagi na porządek i przygotowanie do

zajęć               

Ćwiczenia wszechstronnie przygotowujące do części głównej

GRY I ZABAWY OŻYWIAJĄCE

 

Berek na łyżwach, dwóch uczniów wyznaczonych przez nauczyciela goni, reszta uczniów ucieka. Zmiana goniącego następuje po dotknięciu uciekającego przez goniącego;

- jazda dookoła lodowiska: krążenie RR;

Zabawa Dzień i noc dwie drużyny ustawione tyłem do siebie na środku lodowiska. Na hasło dzień członkowie tej drużyny odwracają się w stronę nocy i starają się ich dogonić.

ok. 10?

Ćwiczenie powtarzamy 4 x.

Ćwiczenie powtarzamy 5x.

II. Część główna- 30?

  

Gra z akcentem szybkościowym.

  

  

Gra z akcentem szybkościowym.

  

Gra z akcentem siłowym.

Zabawa z akcentem szybkościowo-orientacyjnym

GRY I ZABAWY DOSKONALĄCE JAZDĘ W PRZÓD

 

Wyścigi przodem

Drużyny ustawione w dwóch rzędach, jazda do pachołka i z powrotem

Jazda slalomem

Jazda slalomem pomiędzy pięcioma pachołkami, powrót po prostej.

GRY I ZABAWY DOSKONALĄCE HAMOWANIE

Zabawa Baba Jaga

Reguły zabawy tak jak w zabawie Raz , dwa, trzy Baba Jaga patrzy. Zawodnicy hamują po odwróceniu się ucznia  

Zabawa ?Stop?

Wszyscy ćwiczący poruszają się jazdą w przód na długości lodowiska na sygnał muszą się jak najszybciej zatrzymać. Osoba, która zatrzyma się ostatnia wykonuje 5 przysiad

Bieg stonóg.

Drużyny ustawione w dwóch rzędach,  Każdy trzyma swojego poprzednika za biodra. Na sygnał ?stonogi? okrążają pachołki i wracają na miejsce

Jazda dowolna- doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach

 

Powtórzenie 2x

Powtórzenie 2x

Powtórzenie 2x

  

Zabawę powtarzamy 5 razy  

Powtórzenie 2x

Zwrócić uwagę na większą szybkość ćwiczących

Część końcowa 5?

Ćwiczenia uspokajające.

ZABAWY DOSKONALĄCE JAZDĘ W TYŁ.

Uczniowie ustawieni w szeregu wykonują jazdę tyłem.

2?

Pokaz wykonuje nauczyciel.

W tym czasie niećwiczący zbierają sprzęt.

Zakończenie lekcji.

Podsumowanie i omówienie zajęć. Ocena najaktywniejszych uczniów.

Zbiórka, Pożegnanie okrzykiem.

3?