Scenariusz alternatywnych zajęć wychowania fizycznego - badminton

Prowadzący: Alfreda Halska

26.02.2014                                                         Miejsce ? sala gimnastyczna

Klasa I i                                                             Liczba ćwiczących ?18
Temat lekcji: Badminton ? technika odbić

Główne cele lekcji:

- dla uczniów ? utrwalenie nawyku potrzeby ruchu.

- dla prowadzącego ? przedstawienie różnorodnych ćwiczeń, form i metod podczas zajęć w-f

- przedstawić alternatywny pomysł na lekcje wychowania fizycznego.

Motoryczność:

- kształtowanie różnych cech motorycznych: zwinność, szybkość, koordynacja ruchu i szybkość reakcji

Umiejętności:

- Uczeń potrafi odbijać lotkę rakietką

- Umie współpracować w grupie

- Wyczuwa odległość i przestrzeń

Wiadomości:

- poznanie nowej dyscypliny sportu ?sporty całego życia?

- wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

 

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

 

Część lekcji Treść  zajęć Uwagi

I wstępna

Czynności organizacyjno porządkowe

1.Czynności organizacyjno porządkowe zbiórka, sprawdzenie obecności

2.Podanie zadań lekcji

3.Zabawa ożywiająca

4.Ćwiczenia biegowe przygotowujące organizm do wysiłku

Ćwiczący ustawieni w szeregu

  

Na sali rozkładamy rakietki o jedną mniej niż ilość ćwiczących. Na sygnał uczniowie chwytają rakiety, zwycięża ten który najdłużej zostaje w grze

Część główna. Nauka i technika odbić

-uczniowie biorą rakietki i wykonują krążenie PR i przekazują rakietkę do RL

-chwyt rakietki za środek rączki i staramy się wyczuć punkt równowagi

-wprowadzamy rakietkę w ruch wirowy ?śmigło?

-trzymając rakietkę oburącz w górze skłony T w przód, bok i tył

-przekładamy rakietkę pod wysoko unoszoną nogą

-prowadzimy lotkę rakietką ósemkami między NP. i NL

-podnoszenie lotki z parkietu za pomocą rakietki

-lotka ułożona na rakietce w marszu odbijamy, staramy się by lotka nie upadła

-podrzutem przekładamy lotkę z jednej strony rakietki na drugą

-odbicie lotki po dotknięciu ręką parkietu

-ucz. opuszcza lotkę i stara się odbić poniżej pasa

-odbijanie lotki po obrocie o 360`

-odbicie w parach po dobiegnięciu do lotki we wszystkich kierunkach w przód, bok, skos

-wyliczanka

-gra w parach przez siatkę

ucz. Chwytają rakietkę tak by była naturalnym przedłużeniem ręki

uczniowie biorą lotki

ćwiczący wykonują ćwiczenia na zmianę RP i RL

  

jedna rakietka i lotka na dwóch ucz. jeden ćwiczący podrzuca lotkę drugi stara się ją odbić

zabawa odbywa się w dwójkach na całej sali, jeden cały czas odbija drugi pokazuje różne liczby, partner musi je odgadnąć

każda para posiada jedną rakietkę, zawodnicy z pary muszą odbijać lotkę na przemian, po odbiciu przekazując rakietkę partnerowi

Próba sędziowania

Odbicie (gra przez siatkę)

Podczas ćwiczeń z rakietkami cały czas kontrolujemy ustawienie rakiety i jej trzymanie

Część końcowa.

Uspokojenia organizmu

1.Indywidualne wykonanie ćwiczeń przyśpieszających wypoczynek

2.Podsumowanie zajęć. Ocena indywidualna

Nie ćwiczący uczniowie odnoszą sprzęt do magazynku.