Występ naszych koleżanek.

 Thumbnail image Thumbnail image

20 czerwca 2015 r. rozpoczęło się jubileuszowe 40. Zamojskie Lato Teatralne, które trwać będzie do 12 lipca. W związku z tym w Zamościu podejmowanych jest wiele inicjatyw, zarówno teatralnych jak i parateatralnych. Jedną z nich niewątpliwie był ?Konkurs na scenę balkonową? - odegranie fragmentu aktu III sceny V tragedii ?Romeo i Julia?, w przekładzie Macieja Słomczyńskiego. Dwie uczennice naszej szkoły - Karolina Cichocka i Łucja Knap, należące do koła teatralnego, wzięły udział w tym konkursie. Dziewczęta, pod kierunkiem pani Agnieszki Oseły, opiekunki szkolnego teatru i polonistki, przygotowały własną interpretację sceny i zaprezentowały ją publiczności w poniedziałek 22 czerwca na schodach Ratusza. Za pomocą słów, aluzji, gestów, charakteryzacji, a zwłaszcza własnoręcznie przygotowanych kostiumów dziewczęta dokonały czegoś niespodziewanego i zdawałoby się niewykonalnego ? z tragedii zrobiły kabaret. Ich występ zachwycił publiczność i został nagrodzony gromkimi brawami, natomiast jury przyznało im drugie miejsce.