II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu w ramach poszukiwania metod wspierających proces edukacyjny ucznia znalazło się wśród 20 liceów ogólnokształcących z terenu 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, mazursko ? warmińskiego oraz podlaskiego przystępujących do projektu : ?Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania?. Projekt ten jest realizowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach projektów konkursowych Ośrodka Rozwoju Edukacji.Termin realizacji projektu: od l marca 2013 do 31 stycznia 2015r. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności metod nauczania fizyki w liceach poprzez stworzenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania uwzględniającego nauczanie równoległe przedmiotów fizyka i informatyka.  Projekt będzie realizowany równolegle przez duet nauczycieli II LO: Elżbietę Grzybek ? nauczyciela fizyki i Michała Hajduka ? nauczyciela informatyki.

   Uczennica klasy III B Joanna Świder zakwalifikowała się do zawodów okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z zakresu geografii z elementami geologii  - pracę konkursową Asia pisała pod opieką Jadwigi Cudo, nauczyciela geografii.  Gratulujemy wysokiego wyniku (87% pkt) i życzymy sukcesu na kolejnym etapie konkursu.

   II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Zamościu w dniu 26 listopada 2013 r. otrzymało zaszczytny i prestiżowy tytuł ?Szkoła Odkrywców Talentów? przyznawany przez MEN i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.  
II LO to szkoła, która pomaga uczniom odkrywać ich pasje, a następnie rozwijać je w sposób mądry i zaplanowany. Przyznanie tytułu jest wyróżnieniem dla szkoły, która umożliwiła uczniom osiągnięcie najlepszych efektów na miarę osobistych zdolności, możliwości i talentów każdego dziecka.
W województwie lubelskim przyznało taki tytuł 84 szkołom. W powiecie zamojskim nasze liceum jest jedną z 10 Szkół Odkrywców Talentów.
Przy przyznawaniu tytułu uwzględniono pięć działań:
1.Program ?Na literackim szlaku...? - adresowany do uczniów rozwijających zainteresowania literacko?artystyczne.
2.Galeria Młodych ?Wieszak? umożliwiająca rozwijanie uzdolnień i pasji artystycznych, jak i prezentowanie ich w postaci wystawienniczej.
3.Język angielski ? zajęcia wspierające uczniów uzdolnionych językowo. Zajęcia pozalekcyjne służą pogłębianiu umiejętności językowych oraz rozwijaniu zainteresowań językiem angielskim.
4.Koło języka francuskiego - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych zainteresowanych poszerzaniem znajomości języka francuskiego i wiedzy o kulturze, historii, realiach współczesnej Francji i krajów frankofońskich.
5.Z matematyką w przyszłość ? zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematyczne.

   Informujemy, że od wtorku 7.01.2014r. klasy III rozpoczynają naukę układu Poloneza na lekcjach wychowania fizycznego.
Przypominamy, że ćwiczyć będą mogli wyłącznie uczniowie w zmienionym obuwiu (sportowym).

   Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie literacko ? fotograficznym, który wiąże się z najpopularniejszymi świętami ? Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy. Wystarczy napisać pracę (formy określone w regulaminie) lub wykonać kilka zdjęć. Tytuł konkursu brzmi: ?Współczesna opowieść świąteczna?, prace powinny więc nawiązywać do świąt, sposobów ich obchodzenia i przeżywania we współczesnym świecie. Czekamy na prace do 17.01.2014 r.

Czytaj więcej...

   W dniu 17 grudnia odbył się szkolny konkurs "Powtórka z genetyki", w którym wzięło udział 40 uczniów z klas I i II naszej szkoły. I miejsce jury (nauczyciele biologii) przyznało uczennicy z klasy II i - Sylwii  Szeremeta, która zdobyła największą liczbę punktów. II miejsce zajęła uczennica klasy II h Gabriela Koweła. Z uwagi na bardzo wyrównany poziom wśród uczniów klas I,  jury zdecydowało o dogrywce, która pozwoli wyłonić laureata III miejsca. Do dogrywki zakwalifikowali się:
Agnieszka Buryło - kl. I h
Daria Cużytek - kl. I i
Jagoda Kłus - kl. I k
Łucja Walczak - kl. I k

   Karolina Boratyn z kl. 2e, która 12 grudnia w zamojskim MDK odebrała nagrodę specjalną
(czeka ją wyjazd do Parlamentu europejskiego), otrzymała kolejne nagrody i wyróżnienia w konkursach fotograficznych: nagrodę główną w konkursie ?Psia dola ? Dbajmy o los zwierząt? organizowanym przez MDK w Zamościu oraz wyróżnienie w konkursie ?Przyroda Roztocza w obiektywie? organizowanym przez szkołę w Józefowie,
Gratulujemy Karolinie i cieszymy się, że rozwija swoja pasję i dzieli się swoim talentem fotograficznym.

   Nasza Szkoła wzięła udział w 13 edycji ogólnopolskiego programu pomocy najuboższym ?Szlachetna Paczka?, organizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki ofiarności Uczniów, ich Rodziców i Nauczycieli udało się zgromadzić 7 wielkich kartonów z żywnością, środkami czystości, ubraniami, pomocami naukowymi itp. Przygotowaliśmy świąteczne paczki dla  potrzebujących Rodziny. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

   Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku całemu Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Uczniom Życzy Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego.

   Dnia 13 grudnia odbyły się w naszej szkole działania interdyscyplinarne, które miały na celu prezentację wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie historii Polski i Niemiec oraz języka niemieckiego.
Karolina Chwiejczak i Przemek Maluha z kl. 3d przygotowali prezentację o stosunkach polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Następnie 20 przedstawicieli klas pierwszych i drugich zaprezentowało swoją interpretację wybranych utworów polskich poetów w języku ojczystym oraz w tłumaczeniu Karla Dedeciusa na język niemiecki.
Laureatami pierwszego miejsca konkursu recytatorskiego zostali Katarzyna Łoś 2g, Paulina Żyłak kl. 1e oraz Damian Repecki kl. 1i. Drugą nagrodę zdobyła Kinga Gontarz z kl. 2a, natomiast trzecie miejsce uzyskała Patrycja Boć z kl. 2i. Z racji wysokiego poziomu recytacji zostali również wyróżnieni Sylwia Ordyniec 1i, Agnieszka Karwan 1f oraz Łukasz Zimerman 2a.
Ostatnim punktem programu były warsztaty języka niemieckiego.
Uroczystość prowadziła Magdalena Szymanek z kl. 3i.