Informacje dla rodziców

DOPALACZE ?INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

?Dopalacze? ? czyli nowe narkotyki ? to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin.

?Dopalacze? zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: ?Produkt nie jest przeznaczony do spożycia?, właśnie z taką intencją jest sprzedawany. Rozprowadzane są w postaci białego proszku, tabletek, kapsułek, suszu roślinnego lub grzybów. Sprzedawane są luzem, w przezroczystych torebkach lub kolorowych opakowaniach.

W grupie ?dopalaczy? znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy: 1) o działaniu pobudzającym, 2) o działaniu halucynogennym oraz 3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany.

Większość ?dopalaczy? charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy (czyli na mózg). Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

?Dopalacze? o tej samej nazwie mogą zawierać różną mieszankę substancji psychoaktywnych i toksycznych. W związku z tym pracownicy służby zdrowia nie posiadają informacji o tym, jakiego rodzaju substancje i w jakiej ilości znajdują się w organizmie osoby, która zażyła dany narkotyk. Nie zawsze są więc w stanie uratować jej życie!!!

Objawy, jakie mogą wystąpić po zażyciu dopalaczy:

- zaburzenia pracy serca, zaburzenia neurologiczne,

- nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, utrata apetytu, przeraźliwy lęk i panika, halucynacje i urojenia, utrata kontroli nad sobą i swoim zachowaniem, agresja wobec otoczenia

- ?gonitwa? myśli, nerwowość, utrata kontaktu z rzeczywistością, bóle w klatce piersiowej, drgawki, utrata przytomności, próby samobójcze.

Postępowanie w sytuacji zagrożenia życia

Przy wystąpieniu objawów zatrucia dopalaczami , takich, jak m.in.: utrata przytomności, zaburzenie świadomości, zatrzymanie oddechu czy nadmierne pobudzenie psychoruchowe, należy bezwzględnie wezwać pogotowie ratunkowe.

Zadzwonić pod numer 112 lub 999

Do czasu przybycia pogotowia, należy udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Telefon zaufania dotyczący problemu z narkotykami ? 801 199 990 czynny

w godzinach 16.00 -21.00

?Opłata za połączenie z telefonów komórkowych według stawek operatora. Opłata za połączenie z telefonów stacjonarnych za pierwszy impuls?.

Propozycje działań dla rodziców zapobiegających używaniu przez dziecko dopalaczy:

  1. Zdobądź wiedzę o dopalaczach.
  2. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat dopalaczy.
  3. Zapytaj dziecko, co sądzi o dopalaczach i co o nich sądzą jego rówieśnicy.
  4. Przedstaw dziecku fakty i mity, argumenty za i przeciw.
  5. Upewnij się, że dziecko zna ryzyko oraz zdrowotne, społeczne, prawne konsekwencje zażywania dopalaczy.
  6. Zapewnij dziecko o swoim zdecydowanym sprzeciwie.
  7. Określ granicę, której Twojemu dziecku nie wolno przekroczyć.
  8. Rozmawiaj o konsekwencjach przekroczenia granicy.
  9. Wyjaśnij dziecku, że szczera rozmowa z dorosłym o problemie z dopalaczami wśród rówieśników, może komuś uratować życie.
  10. Powiedz swojemu dziecku, że bardzo je kochasz.

                                                                                                        Opracowała na podstawie informacji ze stron:                      

                                                                                                          www.narkomania.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl

                                                                                                                    pedagog szkolny Eugenia Polska