Międzyszkolny Przegląd Reportażu - 2019

Ścieżkami Zamojszczyzny,
… czyli w poszukiwaniu zapomnianych miejsc i nietuzinkowych bohaterów Twojego regionu.


„Zakola Łabuńki i schody ratusza (…) żyją we mnie (…),
wysyłają sygnały,
staram się je odczytać i po swojemu odpowiedzieć sygnałem (…).
Tak się porozumiewamy i chyba się rozumiemy”
Piotr Szewc
„Spłacam długi”

 

PRACE LITERACKIE:

 

 

PRACE FOTOGRAFICZNE:

 

Regulamin
Międzyszkolnego Przeglądu Reportażu - 2019