Rekrutacja

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU

ROK SZKOLNY 2020/2021

Link do strony gdzie można złożyć podanie elektronicznie 

Wniosek

Instrukcja składania wniosku online

Regulamin rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego  

 

 

Data

Informacja o etapie

1

 15.06 - 10.07.2020r.

Termin na złożenie wniosku i uzupelnienie go o świadectwo ukończenia szkoły

2

 31.07 - 4.08.2020r.

Termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynik egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zmianę szkół, do których będą kandydować.

3

 12.08.2020r.

Publikacja list zakwalifikowanych i nazwisk niezakwalifikowanych do przyjęcia.

4

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
 i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek

 5  

Przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginalu świadectwa ukończenia szkoły i oryginalu zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej.

6

 19.08.2020r.

Publikacja listy przyjętych


Profile klas 

   Profil klasy

Rozszerzenia

Dodatkowy przedmiot w rekrutacji

A

Matematyczno-informatyczna

Matematyka

Język angielski

J. angielski

B

Biologiczno-matematyczna

Biologia

Matematyka

Biologia

C

Językowa

Język polski

Język angielski

Język obcy II /do wyboru/

Drugi język obcy

D

Humanistyczna

Język polski

Wos

WOS

E

Menadżerska

Matematyka

Geografia

Geografia

F

Europejska

Geografia

Język angielski

Geografia

 

  • Wybór języka angielskiego z podziałem na grupy zaawansowane i niezaawansowane
  • Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, rosyjski, francuski, włoski i hiszpański w grupach międzyoddziałowych

 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
 i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek