Rekrutacja

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU

ROK SZKOLNY 2021/2022

          

 

Profile klas 

 

   Profil klasy

Rozszerzenia

Dodatkowy przedmiot w rekrutacji

A

Matematyczno-informatyczna

Matematyka

Informatyka

J. angielski

B

Biologiczno-chemiczna

Biologia

Chemia

Biologia

C

Językowa

Język polski

Język angielski

Język obcy II /do wyboru/

Drugi język obcy

D

Humanistyczna

Język polski

Wos

WOS

E

Menadżerska

Matematyka

Geografia

Geografia

F

Europejska

Geografia

Język angielski

Geografia

 

 

Podanie do szkoły , wersja elektroniczna.

Terminy postępowania rekrutacyjnego.

 

  • Wybór języka angielskiego z podziałem na grupy zaawansowane i niezaawansowane
  • Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, rosyjski, francuski, włoski i hiszpański w grupach międzyoddziałowych