Rekrutacja

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Poradnik dla kandydatów 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego  

 

 

Data

Informacja o etapie

1

08.04.2019r do 15.05.2019r

Rejestracja kandydatów i składanie podań do szkół

2

14.06.2019r do 17.06.2019r

Możliwość dokonania zmian w wyborze preferencji

3

21.06.2019r do 25.06.2019r

Dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

4

04.07.2019r.

Publikacja list zakwalifikowanych i nazwisk niezakwalifikowanych do przyjęcia.

5

04.07.2019r do 08.07.2019

Deklaracja woli podjęcia nauki

6

14.07.2019r.

Publikacja listy przyjętych


Profile klas po gimnazjum

Wniosek / podanie

   

Rozszerzenia

Dodatkowy przedmiot w rekrutacji

Ag

Matematyczno-fizyczna

Matematyka

Fizyka

Język angielski

Fizyka

Bg

Medyczna

Biologia

Chemia

Biologia

Cg

Językowa

Język polski

Język angielski

Język obcy II /do wyboru/

Drugi język obcy

Dg

Humanistyczna

Język polski

Historia

Wos

Historia

Eg

Matematyczno-geograficzna

Matematyka

Geografia

Geografia

Fg

Europejska

Geografia

Wos

Język angielski

Wos

 

  • Wybór języka angielskiego z podziałem na grupy zaawansowane i niezaawansowane
  • Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, rosyjski, francuski, włoski i hiszpański w grupach międzyoddziałowych

 

Profile klas po szkole podstawowej

Wniosek / podanie 

   

Rozszerzenia

Przedmioty w rekrutacji

Ap

Matematyczno- informatyczna

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Fizyka

Bp

Medyczna

Biologia

Chemia

Biologia

Cp

Językowa

Język polski

Język angielski

Język obcy II /do wyboru/

Drugi język obcy

Dp

Humanistyczna

Język polski

Historia

Wos

Historia

Ep

Matematyczno-geograficzna

Matematyka

Geografia

Geografia

Fp

Europejska

Geografia

Wos

Język angielski

Wos

 

  • Wybór języka angielskiego z podziałem na grupy zaawansowane i niezaawansowane
  • Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, rosyjski, francuski, włoski i hiszpański w grupach międzyoddziałowych