Podsumowanie szkolnego konkursu “STOP Cyberprzemocy”

Konkurs miał na celu upowszechnienie informacji na temat przemocy w Internecie i sposobów jej przeciwdziałania.

Oto laureaci: I miejsce – Zuzanna Szostakiewicz, kl. I f; II miejsce – Sandra Pasierbiewicz, kl. I b; III miejsce – Amelia Roczniak, kl. I f. Gratulacje!!!