Matura 2021

Wszystkie bieżące informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 r. dostępne są na stronie www.oke.krakow.pl
Proszę w szczególności zapoznać się z treścią poniższych komunikatów:
Zmiany w ( egzaminie ósmoklasisty i ) egzaminie maturalnym w 2021 r. (z dn. 28.12.2020 r.)
Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych (z dn. 05.01.2021 r.)
Po feriach zimowych wszyscy uczniowie klas maturalnych będą mogli dokonać zmian w deklaracjach wstępnych
(o szczegółach będą na bieżąco informowali wychowawcy klas)