Matura 2021

PREZENTACJA MATURALNA

 

W przypadku obowiązku odbycia kwarantanny w okresie maturalnym, proszę zrobić test na COVID-19. W przypadku negatywnego wyniku tego testu uczeń może przyjść na egzamin w danym dniu. UWAGA: test musi byś wykonany najpóźniej 48 godz. przed egzaminem/egzaminami.
  
 

 

Wszystkie bieżące informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 r. dostępne są na stronie www.oke.krakow.pl
Proszę w szczególności zapoznać się z treścią poniższych komunikatów:
Zmiany w ( egzaminie ósmoklasisty i ) egzaminie maturalnym w 2021 r. (z dn. 28.12.2020 r.)
Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych (z dn. 05.01.2021 r.)
Po feriach zimowych wszyscy uczniowie klas maturalnych będą mogli dokonać zmian w deklaracjach wstępnych
(o szczegółach będą na bieżąco informowali wychowawcy klas)

 

EGZAMIN MATURALNY 2021 w II LO

4 maja (wtorek) - J. POLSKI - poziom podstawowy, godz.9.00

Sala

Liczba zdających 156

Kody zdających

Symbol komisji

15

(sala gimnastyczna)

61

D01-D03,D05-D10,

D12-D28

F01-F03,F05-F13,

F15-F18,F20-F38

JPP1

3

12

E13-E23

+1abs.110

JPP2

4

20

A01-A19

+1abs.112

JPP3

5

12

B01-B12

JPP4

6

12

B13-B24

JPP5

7

12

C01-C12

(*C10 arkusz E700)

JPP6

8

13

C13-C24

+1 abs. 113

JPP7

9

13

E01-E12

+1abs. 117

JPP8

52

komp

1

F04 (arkusz E200)

JPP9

5 maja (środa) - MATEMATYKA - poziom podstawowy, godz. 9.00

Sala

Liczba zdających178

Kody zdających

Symbol komisji

15

(sala gimnastyczna)

62

D01-D03,D05-D10,

D12-D28

F01-F13,F15-F18,

F20-F38

(*F04 arkusz E200)

MATP1

3

11

E13-E23

MAT2

4

20

A01-A19

+1abs. 111

MAT3

5

12

B01-B12

MAT4

6

12

B13-B24

MAT5

7

12

C01-C12

(*C10 arkusz E700)

MAT6

8

12

C13-C24

MAT7

9

12

E01-E12

MAT8

21

13 abs.

102,105,106,110,112,

113,114,116,117,118,

120,123,125

MAT9

22

12 abs.

129,130*,131,132,133,

134,135,136,139,140,

142,143

MAT10

*dyskalkulia

6 maja (czwartek) - J.ANGIELSKI - poziom podstawowy, godz. 9.00

Sala

Liczba uczniów 150

Kody uczniów

Symbol komisji

3

1

C10 (arkusz E700)

ANGP1

4

19

A01-A13,A15-A19

+1abs. 111

ANGP2

5

12

B01-B12

ANGP3

6

11

B13-B18,B20-B24

ANGP4

7

11

C01-C09,C11,C13

ANGP5

8

11

C14-C24

ANGP6

9

12

E01-E08,E10-E13

ANGP7

19

12

E14-E18,E20-E23

+3abs. 110,113,119

ANGP8

21

13

D01-D03,D05-D10,

D12-D15

ANGP9

22

13

D16-D28

ANGP10

23

11

F01,F03,F05,F06,

F09-F13,F15

+1abs. 123

ANGP11

24

11

F16-F18,F20-F26

+1abs. 131

ANGP12

25

12

F27-F30,F32-F38

+1abs. 136

ANGP13

52

komp

1

F04 (arkusz E200)

ANGP14

6 maja (czwartek) - HISTORIA SZTUKI - poziom rozszerzony, godz. 14.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

4

1

1 abs. 113

HISZ1

7 maja (piątek) - J.ANGIELSKI - poziom rozszerzony, godz. 9.00

Sala

Liczba zdających 68

Kody zdających

Symbol komisji

4

19

F01,F03,F10,F11,F13,

F17,F24,F27,F28,F30,

F32,F33,F35-F38

+3abs. 137,140,141

ANGR1

5

13

B03,B05,B08,B09,

B13-B18,B20,B21,B23

ANGR2

7

12

A02-A04,A06,A07,A10,

A12,A15

C01,C03,C14,C21

ANGR3

9

11

D03,D15,D17,D18,

D20-D23,D25,D26,D28

ANGR4

19

12

E02,E10,E12,E14-E17,

E21,E23

+3abs. 107,125,126

ANGR5

52

komp

1

F04 (arkusz200)

ANGR6

7 maja (piątek) - FILOZOFIA - poziom rozszerzony, godz. 14.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

4

2

D10,D13

FIL1

10 maja (poniedziałek) - J.POLSKI - poziom rozszerzony, godz. 9.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

15

59

B02,B04,B09,B17,B22,

C05,C07,C08,C10*,

C12-C14,C16-C18,

C20,C21,C24

D01-D03,D06-D10,

D12-D14,D17,D19-D24,

D26,D27,D28

E01,E02,E05,E07,E08,

E11,E12,E16-E18,E20, E22,E23

F11,F20,F27,F34

+3 abs. 113,131,141

JPR1

(*C10 arkusz E700)

11 maja (wtorek) – MATEMATYKA - poziom rozszerzony, godz. 9.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

4

17

A02,A03,A05,A10,A12,

A16-A19

E18

F07,F23

+5abs. 101,108,127,137,

138

MATR1

11 maja (wtorek) – WOS - poziom rozszerzony, godz. 14.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

4

20

B01,B21

D05,D18,D21,D22,D24

E04,E06,E10,E11,E13-E17,E19,E22

+2abs. 101,141

WOS1

12 maja (środa) – BIOLOGIA - poziom rozszerzony, godz. 9.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

15

60

C01-C04,C07,C10*,

C12,C13,C17,C20-C24

D19,D25

F01-F03,F05-F13,

F15-F18,F20-F38

+9 abs. 103,105,106,107,108,

109,115,116,127

BIOL1

(*C10 arkusz E700)

13 maja (czwartek) – GEOGRAFIA - poziom rozszerzony, godz. 9.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

15

35

A01,A03-A06,A08,A09

A11,A13-A16,A18

B01,B02,B04-B07,B10-B12,B14,B15,B17-B19,

B22-B24

D03,D12,D15,D19,D27

GEO1

13 maja (czwartek) - J.NIEMIECKI - poziom podstawowy, godz. 14.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

4

4

C12,E09,F02

+1abs. 117

NIEMP1

13 maja (czwartek ) - J.ROSYJSKI - poziom podstawowy, godz. 14.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

3

5

A14,E19,F07,F08,F31

ROSP1

13 maja (czwartek ) - J.WŁOSKI - poziom podstawowy, godz. 14.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

5

1

B19

WŁP1

14 maja (piątek) – CHEMIA - poziom rozszerzony, godz. 9.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

4

15

C15,F01,F03,F15,F18,

F20,F29,F36

+7 abs. 103,105,106,108

109,115,128

CHEM1

14 maja (piątek) - J.NIEMIECKI-poziom rozszerzony, godz. 14.00-brak zdających

17 maja (poniedziałek)-HISTORIA-poziom rozszerzony, godz.9.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

4

20

C05,C06,C08,C11,C16,

C18

D01,D02,D07,D09,D14,

D17,D28

E01,E03,E05,E19,E23

+2abs. 104,141

HIS1

17 maja (poniedziałek) – J .ROSYJSKI -poziom rozszerzony, godz.14.00-brak zdających

18 maja (wtorek)-FIZYKA-poziom rozszerzony, godz.9.00-brak zdających

19 maja (środa) - J.WŁOSKI - poziom rozszerzony, godz. 14.00

Sala

Liczba zdających

Kody zdających

Symbol komisji

4

2

2abs. 116,104

WŁR1