KONKURS LITERACKO ? FOTOGRAFICZNY Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ III EDYCJA

KONKURS LITERACKO ? FOTOGRAFICZNY

Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

III EDYCJA

ZATRZYMAĆ CHWILĘ ? W SŁOWIE, FOTOGRAFII, POCZTÓWCE

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do gimnazjalistów z Zamościa i spoza Zamościa, mogą w nim również uczestniczyć uczniowie liceów.

ORGANIZATOR:

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu

CELE I TEMATYKA KONKURSU:

 

  1. Pogłębianie wrażliwości i otwarcia na świat, różnorodność zjawisk, niezwykłość miejsc.
  2. Budzenie twórczej aktywności, skłanianie do poszukiwań i rozwijania pasji, zainteresowań.
  3. Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia tekstu, fotografii i technologii informacyjnej.

 

            Tematyka nie jest ściśle określona. Nazwa konkursu może wskazywać kierunki poszukiwań inspiracji i tematów prac ? wiąże się z różnorodnością otaczającego świata, niepowtarzalnością oraz ulotnością chwil i zjawisk, niezwykłością miejsc, ludzi i wydarzeń. Utrwalić w słowie i fotografii można wszystko to co wydaje się piękne, zadziwiające, nietrwałe, niepokojące.

 

KATEGORIE KONKURSOWE*

 

UWAGA! Do każdej z prac powinna być dołączona informacja o autorze i szkole, w której się uczy: imię, nazwisko, nazwa, adres, numer telefonu, e-mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela.

1. KATEGORIA  LITERACKA:

Forma prac: wiersz, opowiadanie, krótki reportaż, felieton, esej ? w zależności od woli autora. Praca powinna być wydrukowana czcionką Times New Roman 14. Prosimy też o formę elektroniczną (płyta CD)

 

2. KATEGORIA FOTOGRAFICZNA:

Fotografia lub cykl kilku fotografii (3 ? 5 zdjęć) w formie wydrukowanej i elektronicznej (płyta CD). Format prac dowolny.

 

3. KATEGORIA FOTOGRAFICZNA Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ:

Pocztówka skomponowana z 3 ? 5 fotografii przy pomocy technologii informacyjnej - w formie wydrukowanej i elektronicznej (płyta CD). Format dowolny.

 

  * Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.

 

TERMIN: prace można wysyłać pocztą lub dostarczać osobiście do 20 kwietnia 2015 r. do          II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, adres: ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość, tel. 84 639 23 25. Informacji udzielają organizatorki  p. Joanna Kawala i p. Małgorzata Antosiak.

 

NAGRODY: najciekawsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej II LO, ich autorzy zostaną poinformowani o wynikach konkursu oraz czasie i miejscu odebrania nagrody telefonicznie lub poczta elektroniczną.

 

Pozdrawiamy i zapraszamy do udziału w konkursie.