2h 2h - językowa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia-2/2 MP 25   j.angielski-1/5 #2a1 35
j.angielski-2/5 #2a2 6
j.angielski-3/5 #2a3 34
j.angielski-4/5 #2a4 19
j.angielski-5/5 #2a5 36
wf-1/3 #w11 w3
wf-2/3 #w12 w1
wf-3/3 Po w2
j.hiszpański-3/3 #hi8 31
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/5 #2a1 35
j.angielski-2/5 #2a2 33
j.angielski-3/5 #2a3 32
j.angielski-4/5 #2a4 19
j.angielski-5/5 #2a5 36
j.niemiecki-1/3 #n4 33
j.hiszpański-2/3 HA 38
biologia MP 6 wf-1/3 #w11 w3
wf-2/3 #w12 w1
wf-3/3 Po w2
j.polski JK 3
3 9:40-10:25 r_j.polski JK 5 wf-1/3 #w11 w6
wf-2/3 #w12 w4
wf-3/3 Po w5
j.polski JK 4 geografia DB 19 fizyka RD 38
4 10:30-11:15 r_j.polski JK 19 r_j.polski JK 19 zaj. wych. JK 3 j.polski JK 3 historia AP 24
5 11:35-12:20 religia GR 9 religia GR 19 matematyka BF 5 chemia AN 3 matematyka BF 5
6 12:25-13:10 geografia DB 38 informatyka-1/2 GT 52
informatyka-2/2 SC 46
hist.i teraź AP 36 matematyka BF 5 j.polski JK 4
7 13:15-14:00 matematyka BF 5 j.angielski-1/5 #2a1 35
j.angielski-2/5 #2a2 3
j.angielski-3/5 #2a3 36
j.angielski-4/5 #2a4 19
j.angielski-5/5 #2a5 38
chemia AN 3 r_angielski-1/5 #ar5 35
r_angielski-2/5 #ar6 36
r_angielski-3/5 #ar7 9
r_angielski-4/5 #ar8 19
r_angielski-5/5 #ar9 32
j.łaciński AG 32
8 14:05-14:50 historia AP 6 r_angielski-1/5 #ar5 35
r_angielski-2/5 #ar6 22
r_angielski-3/5 #ar7 36
r_angielski-4/5 #ar8 19
r_angielski-5/5 #ar9 6
j.niemiecki-1/3 #n4 33
j.hiszpański-3/3 #hi8 25
biologia-1/2 MP 25 przedsięb. PM 21
9 14:55-15:40 j.hiszpański-2/3 HA 19        
Obowiązuje od: 27 maja 2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024-05-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum