2c 2c - językowy
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-1/3 #n5 37
j.hiszpański-2/3 HA 38
j.polski JK 4 j.angielski-1/5 #2a1 35
j.angielski-2/5 #2a2 47
j.angielski-3/5 #2a3 34
j.angielski-4/5 #2a4 19
j.angielski-5/5 #2a5 36
geografia DB 19 j.hiszpański-3/3 #hi8 31
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/5 #2a1 37
j.angielski-2/5 #2a2 33
j.angielski-3/5 #2a3 32
j.angielski-4/5 #2a4 46
j.angielski-5/5 #2a5 36
r_j.polski JK 4 r_j.polski JK 4 j.polski JK 4 fizyka MB 34
3 9:40-10:25 matematyka KZ 37 j.łaciński AG 22 matematyka KZ 38 wf-1/3 #wf7 w1
wf-2/3 #wf8 w2
wf-3/3 Po w4
chemia KB 24
4 10:30-11:15 historia AP 51 matematyka KZ 35 chemia KB 24 religia AB 48 biologia UJ 24
5 11:35-12:20 przedsięb. Po 38 wf-1/3 #wf7 w1
wf-2/3 #wf8 w2
wf-3/3 Po w4
historia AP 38 zaj. wych. Po 4 j.polski JK 4
6 12:25-13:10 r_j.polski JK 4 wf-1/3 #wf7 w1
wf-2/3 #wf8 w2
wf-3/3 Po w4
biologia UJ 24 j.polski JK 35 religia AB 33
7 13:15-14:00 geografia DB 19 j.angielski-1/5 #2a1 35
j.angielski-2/5 #2a2 31
j.angielski-3/5 #2a3 36
j.angielski-4/5 #2a4 33
j.angielski-5/5 #2a5 38
hist.i teraź PM w1 r_angielski-1/5 #ar5 35
r_angielski-2/5 #ar6 36
r_angielski-3/5 #ar7 9
r_angielski-4/5 #ar8 19
r_angielski-5/5 #ar9 32
j.hiszpański-2/3 HA 51
informatyka-3/3 KK 52
8 14:05-14:50 informatyka-1/2 SC 46 r_angielski-1/5 #ar5 35
r_angielski-2/5 #ar6 22
r_angielski-3/5 #ar7 36
r_angielski-4/5 #ar8 19
r_angielski-5/5 #ar9 6
j.niemiecki-1/3 #n5 37
j.hiszpański-3/3 #hi8 25
matematyka KZ 34  
Obowiązuje od: 6.11.2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 07.11.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum