Edukacja zdrowotna na zajęciach wychowania fizycznego - szkolenie

?Edukacja zdrowotna na zajęciach wychowania fizycznego? to temat dwudniowego szkolenia, w którym uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły.

Tematyka szkolenia:
1. Ewolucja obszaru i treści edukacji zdrowotnej w polskim systemie kształcenia.
2. Definicja, cele, cechy i istota szkolnej edukacji zdrowotnej.
3. Uwarunkowania prawne dotyczące wdrażania edukacji zdrowotnej.
4. Formy i miejsca realizacji treści z edukacji zdrowotnej
5. Zalecane warunki prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej
6. Strategia wdrażania edukacji zdrowotnej w szkole w latach
2009 ? 2014
7. Wpływ edukacji zdrowotnej na pozycję i postawy nauczycieli wf.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
 

Organizatorem szkolenia było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.