Konkurs literacki - regulamin

MARZENIE ZWANE EUROPĄ - KONKURS LITERACKI

Art. 1

Zarządy stowarzyszeń miast partnerskich z Bagnols-sur-Cèze ( Francja), Braunfels (Niemcy), Carcaixent (Hiszpania), Eeklo ( Belgia), Feltre (Włochy), Newbury (Wielka Brytania) i Zamościa (Polska) ogłaszają międzynarodowy konkurs literacki pod nazwą "Marzenie zwane Europą" na wcześniej niepublikowane opowiadanie.

Konkurs jest częścią projektu „ImagE50 - Immaginare il futuro: percorso in otto tappe verso l'Europa del 2050” - finansowanego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w ramach programu „Europa dla obywateli” - którego założeniem jest edukacja, rozpowszechnianie informacji, wymiana pomysłów i projektów, zbieranie pozytywnych i krytycznych opinii na temat Europy

Art. 2

Uczestnikami konkursu jest młodzież w wieku od 16 do 19 lat. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Art. 3

„Europeizm [...] jest celem promowania bieżących działań politycznych na rzecz osiągnięcia jedności w krótkim okresie”. „Utworzenie mocnego państwa federalnego z europejskimi siłami zbrojnymi [...]; zdolnego do zmiażdżenia autarchii gospodarczych - kręgosłupa totalitarnych reżimów; które będzie dysponowało odpowiednimi instytucjami i środkami do debatowania nad utrzymaniem jednego porządku w poszczególnych państwach federalnych, przy jednoczesnym zachowaniu przez każde państwo niezbędnej autonomii dla elastycznej organizacji i rozwoju działalności politycznej zgodnie ze specyfiką różnych populacji”.

Odwołując się do cytowanych powyżej słów Altiero Spinellego, uczestnicy są zaproszeni do dyskusji na temat Europy dziś i jutro oraz możliwości oferowanych przez zjednoczoną Europę - przyjazną i otwartą na dialog, opartą o współpracę kultur, integrację i poszanowanie zdania innych. Uczestnicy w pracach przedstawiających ich wizję Europy umieszczą bohaterów, którzy stawiają czoła lękom, a zarazem dzielą się swymi obawami, nadziejami, pragnieniami, uczuciami i propozycjami.

Art. 4

Uczestnicy zgłaszają utwory literackie nigdy wcześniej nie rozpowszechniane w druku ani w żaden inny sposób, które są ich samodzielnym dziełem. Utwory muszą być opowiadaniami o objętości do 20 tysięcy znaków graficznych łącznie ze spacjami. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór.

Art. 5

Uczestnicy muszą przesłać swoje prace w formacie PDF łącznie z formularzem zgłoszeniowym i zgodą na publikację nie później niż do 10 lipca 2022 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Niezbędne jest wypełnienie załączników wymienionych w Art. 5 we wszystkich ich częściach i przesłanie ich na podany adres pod rygorem wykluczenia z konkursu.

Art. 6

Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) jasność, zgodność z tematem i istotność treści utworów

b) jakość pracy pod wzgledem poprawności i stylu

c) oryginalność

d) komunikatywność

Art. 7

Do udziału w konkursie nie będą zakwalifikowane:

a) opowiadania przesłane po podanym powyżej terminie

b) opowiadania przesłane bez dodatkowych deklaracji wymienionych w Art. 5 niniejszego regulaminu

c) opowiadania niezwiązane z tematem konkursu

d) opowiadania uprzednio publikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych lub w innych formach

Art. 8

Jury reprezentujące organizatora - Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Zamościa - wybierze pięć najlepszych prac. Zwycięzca otrzyma specjalną plakietkę, a uczestnikom zaklasyfikowanym od 2 do 5 miejsca zostaną przyznane dyplomy.

Ponadto zwycięzca krajowego konkursu zostanie zaproszony na koszt organizatorów na spotkanie finałowe projektu „ImagE50” w Brukseli w dniach 8 -11 września 2022 roku.

W przypadku gdy zwycięzca jest osobą niepełnoletnią, na jego życzenie w podróży do Brukseli będzie mu towarzyszyła osoba dorosła (rodzic lub opiekun prawny).

Art. 9

Ocena jury jest na każdym etapie konkursu niepodważalna i nieodwoływalna.

Art. 10

Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu i jego warunków. Regulamin jest dostępny również na oficjalnej stronie internetowej projektu (www.image50.eu).