8 marca (poniedziałek)-J.ANGIELSKI-poziom rozszerzony, godz.9.00-11.30 (+30 min. wydłużenie)

Sala Liczba Klasa/kody zdających

5 8 Uczniowie klasy 3A

4 13 Uczniowie klasy 3B

7 8 Uczniowie klasy 3C + uczniowie klasy 3D (D03,D15,D17,D18)

9 7 Uczniowie klasy 3D (D20-D23,D25,D26,D28)

19 9 Uczniowie klasy 3E

21 8 F01,F03,F10,F11,F13, F17,F23,F27

23 8 F28,F30,F32,F33,F35-F38

52 1 F04(arkusz E200)

Czytaj więcej...

IMG 20210216 133012 inCollage 20210226 105600286

W związku z obchodzonym 9 lutego Dniem Bezpiecznego Internetu (DBI), nasza szkoła przystąpiła do programu i została lokalnym organizatorem obchodów DBI 2021. Wydarzenie to organizowane jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”. Ma ono na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.
Naszą inicjatywą jest cykl zajęć edukacyjnych, które prowadzi profilaktyk z zamojskiej komendy starszy aspirant Dariusz Kuropatnicki oraz pedagog szkolny. Podczas spotkań online policjant poruszył tematy związane z cyberzagrożeniami, a także nasi uczniowie dowiedzieli się więcej o odpowiedzialności prawnej nieletnich. Przestrzegł przed postępowaniem wbrew przepisom prawa, które dla młodego człowieka skutkuje nie tylko odpowiedzialnością przed sądem rodzinnym i nieletnich, ale również wywołuje wiele negatywnych skutków w środowisku nieletniego. Przestrogi i wskazówki, którymi z uczniami podzielił się mundurowy, miały za zadanie nauczyć młode pokolenie przezorności i rozsądku w korzystaniu z zasobów sieci.

W dniach 3, 4, 5 marca 2021 r. w II LO w Zamościu odbędzie się próbna matura /poziom podstawowy: j.polski, matematyka,j. angielski / wg arkuszy CKE. 

Poziom rozszerzony zostanie przeprowadzony w następnych dniach wg harmonogramu CKE.

Egzamin próbny odbędzie się w formie stacjonarnej, w salach z małą liczbą, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 


Dni 3, 4, 5 marca 2021 r. będą dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla klas I i II.

Klasy III po próbnej maturze nie będą już miały pozostałych lekcji.


dn. 25.02. 2021 r.                                                                        Beata Chmura – Dyrektor

received 765493797402731

Oboje są absolwentami II LO w Zamościu, ten sam rocznik, matura 2016 r., Ada Folusiewicz i Damian Repecki. W szkole stawiają głównie na angielski, szlifują język na każdym kroku, uczestniczą w wymianie międzynarodowej, chwytają wiatr w żagle! Wybór studiów jest oczywisty: język, kultura literatura. Ada językoznawstwo i literatura w Nottingham Trent University, Damian amerykanistyka we Wrocławiu, ale z Wrocławia przecież blisko do Chicago. W poniedziałek 22 lutego spotykają się online z uczniami klas językowych: kl. 1C, 2Cp i 2Cg. U nas jest 8 rano, dla Ady godzina różnicy, dla Damiana środek nocy! Na ekranach widzimy osoby pełne energii, humoru, entuzjazmu i szczerej chęci podzielenia się doświadczeniami i wolnym czasem. Niewiele? Bardzo dużo!
Ciekawiej niż niejeden podręcznik wyjaśniają i porównują system edukacji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, opowiadają anegdoty językowe, mówią, dlaczego warto uczyć się slangu, rozumieć humor brytyjski, nie narzekać na pogodę (nie narzekać w ogóle!). To obrazy kultury i języka dwóch krajów z dwóch różnych perspektyw. Dwa źródła inspiracji dla uczniów, ale w sumie mówiące jedno: pracuj wytrwale i miej odwagę realizować marzenia. Lekcja języka obcego może być dobrym początkiem...

Zrzut ekranu 2021-02-22 080905 Zrzut ekranu 2021-02-22 084331

zdj2 zdj1

 zdj3 zdj4

Dnia 24 lutego uczniowie klasy biologiczno-chemicznej 2Bg wzięli udział w dwugodzinnym wykładzie i warsztatach zorganizowanych przez Wydział Chemii UMCS w Lublinie. Zajęcia zdalnie poprowadził dr hab. Konrad Terpiłowski prof. UMCS. Wykład dotyczył historii, znaczenia, właściwości i zastosowania owoców jako surowców kosmetycznych i obejmował także omówienie komercyjnych produktów zawierających składniki pochodzenia owocowego.
Ponadto podane zostały przykłady domowej preparatyki kosmetycznej z udziałem owoców:

Czytaj więcej...

USA 1 USA 3 USA 4

Czy wiecie, że na początku XX w. w USA było tylko 14 wielkich miast? Słyszeliście, że Henry Ford, i konstruktor aut, był z zawodu farmerem? A dlaczego nie ma chodników w amerykańskich osiedlach podmiejskich? Bo kto by po nich chodził, przecież tam wszyscy jeżdżą samochodami.
Takie ( i wiele innych) ciekawostki usłyszeliśmy podczas spotkania online z p.Tamarą Woińską, wykładowczynią UPZ na Wydziale Filologii Angielskiej. W świetnej lekcji kulturowej, przedstawiającej rozwój USA napędzany kołem, uczestniczyły kl. 2ap, 2bp, 2cp i 2eg.
Dowiedzieliśmy się, że samochód miał olbrzymi wpływ na rozwój Stanów Zjednoczonych. Amerykanie traktują swoje auta jak domy: mieszkają w nich, robią zakupy bez wychodzenia na zewnątrz, uczestniczą w uroczystościach religijnych siedząc w samochodach, a lekarze wykonują badania medyczne pacjentom siedzącym w fotelikach. I „the bigger- the better”, auta są coraz większe, co jest w USA symbolem statusu.

USA 5 USA 7 USA 8

DSAF13

ostatnim tygodniu odbyły się kolejne spotkania w formule online w ramach współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z Uczelnią Państwową w Zamościu. Młodzież klas: 1c, 1e, 2ag, 2bp, 2bg, 2eg, 2fp, 3d i 3f wzięła udział w zajęciach: „Najczęstsze błędy wymowy angielskiej popełniane przez polskich uczniów” przeprowadzonych przez p. Magdalenę Margol-Klimek oraz w wykładzie p. Moniki Rajtak: „Deadly Serious About Fashion”. W ramach pierwszego spotkania uczniowie dowiedzieli się, jakie błędy mogą doprowadzić do zmiany sensu wypowiedzi – a w konsekwencji często do nieporozumień językowych – oraz jak ich uniknąć.
Drugi z wymienionych wykładów podkreślał ścisłe powiązania między zmieniającymi się trendami w modzie a zagrożeniem dla środowiska. W dużym stopniu lekceważone jest ono przez przemysł tekstylny – „szybka moda” równie szybko zabija naszą planetę. Dr Monika Rajtak zwróciła też uwagę na niehumanitarne warunki pracy osób zatrudnianych przy produkcji ubrań, czego powinniśmy być świadomi, kupując kolejny niekoniecznie potrzebny element odzieży.

TBPU2 DSAF7

valenty

Wanna share love with others?
Weź udział w akcji walentynkowej i wyślij życzenia dzieciom ze szpitala!
Twoje słowa dotrą do chorego dziecka i na pewno sprawią mu dużo radości.
Wejdź w link: https://tiny.pl/rj3j1, napisz życzenia w języku angielskim i wyślij je komuś, kto bardzo na nie czeka!
Let’s spread love until it’s too late!
Deadline: 14th February.