Faces of America- nasi wśród finalistów

Ola Jonak, Bartek Buczek i Dominik Kijek z kl. 2F zakwalifikowali się do finału
konkursu „Faces of America”, zorganizowanego przez Wydział Anglistyki UMCS w
Lublinie. Zadaniem dla uczniów było napisanie eseju pt.: New York- love it or hate it?
Jak piszą organizatorzy: „Do konkursu zgłosiło się ponad 40 szkół z całej Polski. Poziom
merytoryczny nadesłanych prac był bardzo wysoki. Do drugiego etapu zakwalifikowały się
drużyny z Janowa Lub. Lublina, Milejowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Przeworska,
Sandomierza i Zamościa.” Organizatorzy pogratulowali uczniom dobrego wyniku: 28 p. na 30
możliwych do zdobycia.

Poniżej praca konkursowa:

migacze