Królowa Sylwia odpisała!

Uczniowie kl. IBp otrzymali pozdrowienia i piękne zdjęcia od szwedzkiej Królowej
Sylwii. Pomysł napisania do szwedzkiej monarchini powstał po lekcji historii, na której
uczniowie dowiedzieli się, że Królowa została odznaczona Orderem Orła Białego jest Damą
Orderu Uśmiechu, który odebrała w Polsce. Królowa jest z zawodu tłumaczem i zna sześć
języków: szwedzki, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski oraz posługuje się
biegle językiem migowym.
Do życzeń dla królowej uczniowie dołączyli ludowy czepek zamojski, który przyniosła
Agnieszka, tancerka z zespołu Zamojszczyzna.

SILVIA2 SILVIA4 silvia3