Komunikat Dyrektora II LO w Zamościu z dnia 24 kwietnia 2020r.

    Na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 24 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostało przedłużone do 24 maja 2020 roku.

    W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej, kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie kontynuowane
do 24 maja 2020 roku.

   Zmianie podlega także organizacja konsultacji dla klas I I II. Bardzo proszę o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły.

                                                                     Beata Chmura - Dyrektor II LO w Zamościu